VI Forum Budowlane

31.05.2023

VI Forum Budowlane „Budownictwo Zrównoważone” będzie się odbywać 30.06.-1.07.2023 r. w Płocku.

 

VI Forum Budowlane

 

VI Forum Budowlane w Płocku jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Jego wiodącym tematem w bieżącej edycji będzie budownictwo zrównoważone zarówno w aspekcie technicznym, jak i społecznym – w odniesieniu do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej.

Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów według współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (Internet rzeczy) w budownictwie itp.

VI Forum Budowlane to także okazja do zapoznania się z wieloma nowatorskimi rozwiązaniami produktowymi, technologicznymi, systemowymi i organizacyjnymi, służącymi kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci.

 

Program forum:
1. Konferencja naukowo-techniczna „Wyzwania współczesnego budownictwa”

 • Społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego (w aspekcie zrównoważonego rozwoju).
 • Efektywność energetyczna w budownictwie.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo.
 • Budownictwo energooszczędne.
 • Budownictwo a zmiany klimatu.
 • IoT (ang. Internet of Things) – internet rzeczy w budownictwie.
 • SmartCITY (miasto inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?
 • Materiały recyklingowe w budownictwie.

2. Konferencja „Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

3. Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB

 • 4. Wydarzenia integracyjno-promocyjne:
  Wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa.
  Wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa”.

VI Forum Budowlane jest organizowane przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na: www.fb2023.pw.plock.pl

 

Przeczytaj też:

Budownictwo zrównoważone a zmiany klimatu

Budynki inteligentne zrównoważone – charakterystyka i przykład analizy

Rola systemów automatyki budynkowej w kontekście zrównoważonego budownictwa jednorodzinnego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in