HYDROSTOP® to również izolacja murów

Artykuł sponsorowany

02.06.2023

Hydrostop® to przede wszystkim materiały i technologia krystalizujących uszczelnień dla konstrukcji żelbetowych, takich jak osiedla z garażami podziemnymi, obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej. Jednak od ponad 20 lat oferowane są również materiały iniekcyjne Hydrostop do odtwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynkach remontowanych oraz zabytkowych, o konstrukcji murowanej i mieszanej.

 

Wykonywanie iniekcyjnych blokad w postaci 2 rzędów otworów zalewanych produktem blokującym wznoszenie się oraz migrację wilgoci kapilarnej jest powszechnie znane i stosowane jako skuteczna metoda zapobiegania zawilgoceniu murowanych ścian budowli. Potrzeba stosowania takich blokad wynika po pierwsze z degradacji pierwotnie zaplanowanych warstw izolacyjnych, a po drugie z błędnego oszacowania zagrożenia wilgocią lub wodą.
Firma Hydrostop oferuje 2 rodzaje iniektów do ścian murowanych: Hydrostop-Iniekcyjny nr 721 do ścian z cegły ceramicznej czerwonej i pustaków ceramicznych, spajanych zaprawą cementowo-wapienną, oraz Hydrostop-Płyn Iniekcyjny nr 742 o szerokim spektrum zastosowania, do pozostałych rodzajów murów. Pierwszy z opisywanych produktów służy, oprócz wspomnianego sposobu aplikacji w otwory, także do wykonania tynku aktywnie blokującego wilgoć i napór wody, również w przypadku materiałów ceramicznych z przestrzeniami pustymi, takich jak pustak Max, cegła kratówka, dziurawka itp. Oba wskazane produkty dają nieporównywalnie większą trwałość napraw niż tak zwane tynki renowacyjne, które trzeba cyklicznie skuwać i nanosić ponownie.

 

Hydrostop

Fot. 1. Ściana murowana z cegły czerwonej z poziomą przeponą iniekcyjną wykonaną z użyciem produktu Hydrostop-Iniekcyjny nr 721

 

Produkty iniekcyjne Hydrostop® były skutecznie stosowane od wielu lat, a ostatnio zostały ponownie przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej. Badania wykonane na wzorcowych murach testowych wykazały po 3 miesiącach od iniekcji w przypadku Hydrostopu-Iniekcyjnego redukcję wilgotności muru nad otworami średnio o min. 80%, a w przypadku Hydrostopu-Płynu Iniekcyjnego średnio o min. 75%. Na podstawie bardzo dobrych wyników tych badań wydano Krajową Ocenę Techniczną nr ITB/KOT/2022/2229. Dodatkowo, w ramach zakładowego laboratorium badania jakości, oceniono dynamikę skuteczności osuszania produktem nr 742.

 

Hydrostop

Wykres 1. Redukcja ilości wody w gramach dla trzech produktów hydrofobizujących w przeliczeniu na 100 g użytego iniektu po 21 dniach od iniektowania. Masę dozowanego iniektu sumowano z nawilżającą wodą

 

Do badania wzięto 3 próbki podłoża bez nasączania go iniektem, 3 próbki nasączone Hydrostopem-Płynem Iniekcyjnym nr 742, 3 próbki nasączone produktem konkurencyjnym B i 3 próbki nasączone produktem konkurencyjnym C. Po 3 tygodniach okazało się, że w przypadku zastosowania produktu Hydrostopu nastąpiła najsilniejsza redukcja zaabsorbowanej w podłożu wody w przeliczeniu na 100 g użytego iniektu, co przedstawia wykres 1.
Produkty można nabywać z szybką dostawą kurierską przez sieć doradców techniczno-handlowych wskazanych na www.hydrostop.pl, w wybranych hurtowniach materiałów budowlanych i sklepie internetowym hydrostop.pl.

 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz

 

Hydrostop

Hydrostop ZWMI
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa
tel. 501 225 391
biuro@hydrostop.pl
www.hydrostop.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in