Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

13.07.2023

 

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1538 ze zm.) została zmieniona Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 803). Nowe przepisy weszły w życie 12.05.2023 r.

 

Znowelizowana ustawa ma zastosowanie do przedsięwzięć polegających na budowie (również zmianie sposobu użytkowania i przebudowie) budynków mieszkalnych wielorodzinnych (co najmniej 25 lokali mieszkalnych), a także budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

 

Ustawia o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Fot. © Jakub Szeptycki – stock.adobe.com

 

Najważniejsze zmiany w tej ustawie to:

  • wprowadzenie progu minimalnej powierzchni usługowej lub handlowej w ramach inwestycji mieszkaniowej na poziomie 5% powierzchni użytkowej mieszkań;
  • umożliwienie realizowania inwestycji mieszkaniowych na terenach, na których jest lub może być zlokalizowany obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz na których jest zlokalizowany budynek biurowy, niezależnie od postanowień obowiązującego studium;
  • wydłużenie okresu ważności uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej do 6 lat;
  • wprowadzenie obowiązku zapewnienia dla inwestycji mieszkaniowej minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącego co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej, przy czym co najmniej 50% terenu biologicznie czynnego ma stanowić ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu;
  • określenie minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącej co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej;
  • ustanowienie wymogów w zakresie minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego (co najmniej 12,5% powierzchni terenu inwestycji), a także minimalnej liczby miejsc postojowych (co najmniej równej liczbie mieszkań) dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

>>> Prawo budowlane – zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku

>>> Czy powierzchnia pod ściankami działowymi zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania?

>>> Ustawy wspierające poprawę warunków mieszkaniowych – nowelizacja

>>> Odbiór lokalu od dewelopera przez rzeczoznawcę budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in