Ustawa o inwestycjach w sektorze naftowym – zmiany

14.04.2022

 

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 483) weszła w życie 15 marca 2022 roku.

 

Fot. stock.adobe/CameraCraft

 

Nowelizacja ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1902) ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez usprawnienie procesów inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe. Nowe przepisy rozszerzają katalog strategicznych inwestycji w sektorze naftowym o kolejne inwestycje, które mogą być realizowane w reżimie specustawy. Wdrożone rozwiązania ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Ułatwienia inwestycyjne mają dotyczyć inwestycji związanych z rozbudową oraz modernizacją pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra” oraz inwestycji w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych, które zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania tych surowców. Ponadto ze względu na prognozowany wzrost krajowej konsumpcji gazu ziemnego, w celu umożliwienia operatorowi systemu
przesyłowego gazowego realizacji jego ustawowych zadań, w ustawie przewidziano możliwość budowy nowych, wysokosprawnych (kawernowych) pojemności magazynowych.

 

>>> Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021-2026. Raport

>>> CBR PKN Orlen w Płocku gotowe

>>> PKN ORLEN rozbuduje zakłady w Płocku. Inwestycja za 13,5 mld zł

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in