Ustawa o doręczeniach elektronicznych

01.12.2021

System doręczeń elektronicznych ma zastąpić tradycyjne przesyłki wymagające potwierdzenia ich nadania lub odbioru, tj. listy polecone.

 

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)

 

Ustawa określa zasady wymiany korespondencji między podmiotami publicznymi, a także między podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym osobami fizycznymi. Główną formę komunikacji pomiędzy tymi podmiotami mają stanowić doręczenia elektroniczne. Podmioty publiczne będą miały obowiązek doręczenia korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego w kontaktach z podmiotami niepublicznymi, które posiadają adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych. System doręczeń elektronicznych ma zastąpić tradycyjne przesyłki wymagające potwierdzenia ich nadania lub odbioru, tj. listy polecone. Usługa ta ma być wykonywana przez wyznaczonego operatora, który wybierany będzie w drodze konkursu. Ustawa przewiduje utworzenie bazy adresów elektronicznych, w której gromadzone będą adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów korzystających z takich doręczeń. Jeden podmiot posiadał będzie jeden adres do doręczeń elektronicznych, z pewnymi wyjątkami uzasadnionymi strukturą organizacyjną danego podmiotu. Określone podmioty, w tym m.in. przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będą obowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Ujawnienie adresu w bazie adresów elektronicznych będzie obligowało podmiot publiczny do doręczania korespondencji na ten adres.

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Fot. stock.adobe/ Jakub Krechowicz

 

Zobacz też:

Prowadzenie dziennika budowy, montażu i rozbiórki – rozporządzenie

Profil zaufany, e-dowód, podpis kwalifikowany – współczesne narzędzia autoryzacji

 

Za prowadzenie bazy adresów elektronicznych odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Uzupełnieniem podstawowej usługi doręczenia elektronicznego ma być publiczna usługa hybrydowa, skierowana do osób wykluczonych cyfrowo. Korespondencja nadawana w ten sposób będzie przesyłana w formie elektronicznej, a następnie przekształcana przez wyznaczonego operatora, świadczącego publiczną usługę hybrydową, w formę papierową w celu doręczenia korespondencji do adresata.

 

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą zobowiązani do posiadania adresu do e-doręczeń od 1 października 2022 r., natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie wpisu do CEIDG – od 1 października 2026 r.

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych określa terminy rozpoczęcia stosowania e-doręczeń dla poszczególnych podmiotów publicznych kształtują się następująco:

  • administracja rządowa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ZUS, KRUS i NFZ – 5 lipca 2022;
  • jednostki samorządu terytorialnego – 1 stycznia 2024;
  • pozostałe podmioty publiczne – 1 stycznia 2025;
  • sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna – 1 października 2029 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

Cyfryzacja w budownictwie i mniej formalności?

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?

Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.