Urządzenia ciśnieniowe montowane w kotłowniach

26.03.2024

Czy urządzenie ciśnieniowe podlega dozorowi technicznemu? Jakie wymagania trzeba spełnić, aby eksploatować zgodnie z przepisami urządzenie podlegające dozorowi technicznemu? Takie i inne, podobne pytania często są zadawane ekspertom Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Poza projektantami i osobami sprawującymi nadzór techniczny, na podobne pytania odpowiedzi szukają również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy budynków oraz osiedli mieszkaniowych w aspekcie urządzeń montowanych w kotłowniach, zasilających budynki mieszkalne w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. W artykule zostaną wyjaśnione i przybliżone te zagadnienia, które będą przydatne w szczególności osobom odpowiedzialnym za eksploatację tych urządzeń.

 

Urządzenia ciśnieniowe

Fot. © Lubos Chlubny – stock.adobe.com

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu w kotłowniach

Rodzaje urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu, określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu [1], nazywanym rozporządzeniem rodzajowym.

W rozporządzeniu wyszczególniono jako podlegające dozorowi technicznemu m.in. urządzenia ciśnieniowe, w tym:

  • kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 l, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia, z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego;
  • zbiorniki stałe przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technicznych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x litr, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

Aby można było zgodnie z prawem eksploatować urządzenie techniczne podlegające dozorowi technicznemu, używający musi zgłosić je do dozoru technicznego i uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez organ właściwej jednostki tego dozoru – zazwyczaj w przypadku wspólnot mieszkaniowych jest to Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Mówi o tym art. 14 ustawy o dozorze technicznym [2].

 

W dalszej części artykułu:

Formy dozoru technicznego dla wybranych urządzeń w kotłowniach

Dokumentacja wymagana dla decyzji zezwalającej na eksploatację

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 3/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

 

Tomasz Ługowski
główny specjalista koordynacji inspekcji
Wydział Urządzeń Ciśnieniowych Departament Techniki Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

Literatura
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468).
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. poz. 1321 z późn. zm.).

 

>>> Odnawialne źródła energii w systemach grzewczych w budynku jednorodzinnym

>>> Heating engineering

>>> iGRID – inteligentne zarządzanie siecią ciepłowniczą

>>> Pierwszy w historii kocioł na czysty wodór do zastosowań komercyjnych gotowy do testów

>>> Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in