Teatr Polski w Szczecinie – rozbudowa z realizacją pierwszej w Polsce żelbetowej kotwionej ściany dociskowej

Artykuł sponsorowany

18.09.2021

Teatr Polski w Szczecinie przechodni modernizację i rozbudowę. To wyjątkowy projekt, ponieważ nowa część obiektu ma być wkomponowana w skarpę nadodrzańską. Najbardziej specjalistyczny etap prac – fundamentowanie, zrealizowała firma Soletanche Polska w ramach kontraktu z generalnym wykonawcą firmą Budimex SA.

 

Duże nachylenie skarpy, nowatorskie rozwiązanie w postaci pierwszej w Polsce dociskowej ściany żelbetowej kotwionej, zastosowanie przesłony poziomej w technologii jet–grouting z uwagi na sąsiedztwo rzeki Odry, ograniczona skrajnia w przypadku realizacji klatki schodowej, która połączy nowy budynek ze starym. To tylko kilka z wielu wyzwań, z którymi zmierzył się wykonawca fundamentowania specjalistycznego – Soletanche Polska.

 

Teatr Polski w Szczecinie powstał w latach 1928-1929. Budynek jest wykonany w stylu modernistycznym charakterystycznym dla okresu międzywojennego. Ze względu na historyczne walory obiektu, inwestor podejmując decyzję o rozbudowie, wyznaczył ambitne zadanie generalnemu wykonawcy – rewitalizację starego budynku i jego gruntowną przebudowę oraz połączenie go z nową częścią. Będzie to żelbetowo-szklana konstrukcja wkomponowana w nadodrzańską skarpę. Obie części będą połączone ze sobą klatką schodową usytuowaną w jednym z ryzalitów.

 

Teatr Polski w Szczecinie

Teatr Polski w Szczecinie. Realizacja ścian szczelinowych

Teatr Polski w Szczecinie. Przebudowa obiektu to perfekcyjna inżynieryjna układanka

Sekwencyjność prac, dobra organizacja logistyki, koordynacja i harmonogram realizowanych w tym samym czasie robót oraz ujarzmienie trudnego terenu charakteryzującego się wysokim poziomem wód gruntowych oraz dużym nachyleniem skarp, wymagały dobrego przygotowania i doświadczenia od nadzoru budowy i operatorów maszyn. Dodatkowo, w ramach podbicia budynku istniejącego, wykonawca fundamentowania specjalistycznego, firma Soletanche Polska, zdecydowała się na zrealizowanie nowatorskiego rozwiązania – zaproponowano pierwszą w Polsce dociskową ścianę żelbetową kotwioną.

 

 

Zobacz też:

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Soletanche podsumowuje 7 miesięcy pracy

Stacja metra Bródno – podsumowanie prac fundamentowych

Dworzec Warszawa Zachodnia – ruszyła przebudowa

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. FILM

Zakres prac Soletanche Polska związanych z wykonaniem fundamentowania specjalistycznego

wykonanie obudowy wykopu w technologii ścian szczelinowych, dzięki czemu zabezpieczono wykop i przygotowano przestrzeń dla realizacji wielopoziomowych scen;

przesłona pozioma w części głębokiej nowo projektowanego budynku w technologii jet–grouting;

zabezpieczenia wykopu w osi ściany zabytkowego teatru;

wykonanie zabezpieczenia klatki schodowej, która ma docelowo połączyć historyczny budynek z nową częścią obiektu.

 

Teatr Polski w Szczecinie

Realizacja fundamentowania specjalistycznego. Widok na cały plac budowy

 

Teatr Polski w Szczecinie

Realizacja fundamentowania specjalistycznego. Widok na zrealizowaną ścianę szczelinową oraz trwającą realizację przesłony jet–grouting

 

Do realizacji zabezpieczenia wykopu została wykorzystana ściana szczelinowa oraz kolumny w technologii jet–grouting, które realizowane były w formie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej, która miała na celu odcięcie dopływu wód gruntowych do wykopu.

Zabezpieczenie istniejącego budynku polegające na jego podwieszeniu zostało wykonane za pomocą rozwiązania, które jest miksem technologii wierconych oraz prac żelbetowych pod nazwą żelbetowa dociskowa ściana kotwiona.

 

Teatr Polski w Szczecinie

Zrealizowana ściana dociskowa, widok dwóch poziomów płyty fundamentowej

 

Prace związane z wykonaniem klatki schodowej polegały na pogłębieniu jednego z pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie konstrukcji istniejącego budynku na czas realizacji prac fundamentowych za pomocą wsporników wykonanych z kształtowników stalowych HEA 280. Prace były wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj, dotyczyły zakresu fundamentowania specjalistycznego.

Ukształtowanie terenu i specyfika technologii wymusza sekwencyjność prac

Ze względu na umiejscowienie terenu budowy na skarpie, w pierwszej kolejności należało wykonać pionowe zabezpieczenie wykopu w postaci ścian szczelinowych. W przypadku tego projektu wykonywane był sekwencyjnie na różnych poziomach skarpy. Trzeba było więc dobrze zaplanować prace realizacyjne w kontekście głębienia ścian, jak i realizacji samego wykopu po to, aby umożliwić dojazd zestawowi do ścian szczelinowych, do miejsca w którym wykonywane były poszczególne sekcje. W ramach realizacji kontraktu wykonano ok. 4300 m²  ścian szczelinowych. Najgłębsze sekcje sięgają  22,3 m.

 

Realizacja ścian szczelinowych – głębienie szczeliny

 

Realizacja ścian szczelinowych. Mycie ścian

 

Teatr Polski w Szczecinie. Realizacja przesłony jet-grouting

 

Tempo realizacji wykopu na części związanej z realizacją ściany dociskowej miało kluczowe znaczenie. Bardzo ważne było wykonanie kolumn w technologii jet–grouting, następnie realizacja wykopu do zakładanej projektowej rzędnej, na której wykonywane były panele dociskowe nazywane potocznie „dolepami”. Prace ziemne były w 100% zależne od postępu prac i specyfiki technologii. Wszystko po to, aby umożliwić odpowiedni dostęp maszynom odsłaniając im kolejny front robót, jak również nie odkopać zbyt dużo i tym samym nie zaburzać stateczności odkopanej, wykonanej już konstrukcji ściany dociskowej.

 

Teatr Polski w Szczecinie

Teatr Polski w Szczecinie. Soletanche Polska realizuje ścianę dociskową

 

Polecamy:

Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – wyzwania realizacyjne i zakres prac wykonawcy fundamentowania

Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – finisz prac

Teatr Polski w Szczecinie to budynek z pierwszą w Polsce żelbetową ścianą dociskową kotwioną

Soletanche zdecydowało się na zaproponowanie takiego rozwiązania z uwagi na optymalizowanie czasu pracy. Żelbetowa dociskowa ściana ma za zadanie zabezpieczyć stateczność historycznego budynku na czas realizacji prac budowlanych, ale też będzie służyć jako docelowy element konstrukcyjny przyszłego teatru. Specyfika technologii pozwoliła również na wykonanie łącznika pomiędzy starym, a nowym budynkiem.

 

Zabezpieczenie ściany wykonywane było poprzez realizację trzech rzędów kolumn jet–grouting wachlarzowo schodzące coraz to niżej. Następnie, po wykonaniu tych kolumn, zaczęto odkopywać ścianę teatru i wykonywać żelbetowe panele dociskowe, kotwione. W ten sposób po każdym zrealizowanym rzędzie paneli, z zachowaniem odpowiedniej sekwencji prac, obniżano poziom terenu. Finalnie budynek istniejącego teatru został podwieszony na wysokości ok. 18 metrów. Wykonano 168 paneli dociskowych realizowanych w 7 rzędach.

 

Teatr Polski w Szczecinie

Ściana dociskowa zrealizowana przez Soletanche Polska na budowie Teatru Polskiego w Szczecinie

Poziom płyty fundamentowej uzależniony od wód gruntowych

Płyta fundamentowa tego obiektu zaprojektowana jest na dwóch poziomach. O ile w jednej części nie ma problemów z napływem wody, ponieważ jest ona zaprojektowana na rzędnej powyżej zwierciadła wód gruntowych, o tyle w przypadku drugiej, głębszej poziom wód gruntowych znajduje się powyżej zaplanowanej płyty fundamentowej. Aby odciąć napływ wody w tym miejscu, wykonano ścianę szczelinową oraz korek w postaci poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej zrealizowanej w technologii jet–grouting. Na tym obszarze wykonano blisko 800 kolumn.

 

Realizacja fundamentowania specjalistycznego. Wykonanie kotwi gruntowych oraz korka przeciwfiltracyjnego

 

Harmonogramowo i logistycznie zrealizowanie tych wszystkich prac było dużym wyzwaniem dla wykonawcy fundamentowania specjalistycznego. Na temat niuansów i ciekawostek wykonawczych z czasu realizacji fundamentów opowiadają w pierwszym w Polsce WIDEOPOCASCIE Łukasz Kurdel, Kierownik Projektu oraz Michał Kurzeja, Kierownik Robót, Soletanche Polska:

 

 

Teatr Polski w Szczecinie – plac budowy. Od lewej: Łukasz Kurdel (Kierownik Projektu), Alicja Ogorzałek (Projektant), Michał Kurzeja (Kierownik Robót), Urszula Wasilewska (Kontroler Kosztów).

 

Profil podcastowy Soletanche Polska w serwisie soundcloud: https://soundcloud.com/user-315752801

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in