Konstruowanie dachów płaskich – przykłady błędów oraz prawidłowych rozwiązań

Artykuł sponsorowany

20.09.2021

Stare metody konstruowania dachów płaskich były obarczone wieloma wadami. Teraz, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i materiałów, można bezbłędnie zrealizować dach płaski. Poznaj profesjonalne rozwiązania SUEZ.

 

Dach płaski to rozwiązanie warte uwagi każdego, kto poszukuje skutecznego, szczelnego i trwałego systemu hydroizolacji i odprowadzania wody. Żeby posiadał te cechy, musi być wykonany w odpowiedni sposób i z pomocą dobrze dobranych materiałów. W niniejszym tekście konfrontujemy stare metody wytwarzania dachów ze współczesną wiedzą i wnioskami z ponad dekady doświadczeń, których owocem jest system SUEZ. Dowiesz się z niego, czym charakteryzują się stare metody konstruowania dachów płaskich, jakimi są obarczone wadami oraz jakie rozwiązania w SUEZ przeciwstawiamy tym wadom.

 

Zobacz też:

Dach płaski attykowy – prawidłowa hydroizolacja i odprowadzenie wody

Dach płaski – projektowanie, izolacja, materiały

Konstruowanie dachów płaskich – najważniejsze informacje

Dach płaski można skonstruować w układzie attykowym albo w układzie z rynnami. Attyka to murek lub specjalna listwa wzdłuż obwodu powierzchni dachowej, która ogranicza odpływ wody, a ta odprowadzana jest z dachu za pomocą wpustów dachowych. Przy układzie z rynnami, woda odprowadzana jest całopowierzchniowo – spływa ona z dachu do rynien, a następnie rurami spustowymi kierowana jest do odwodnienia.

 

Zazwyczaj na powierzchni dachu płaskiego możemy spotkać elementy towarzyszące, takie jak kominy, świetliki czy włazy. Mają one szczególne znaczenie w kontekście hydroizolacji, gdyż każdy z nich może być potencjalnym słabym punktem. Nasuwa się przy tym analogia do łańcucha, który jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Również izolacja rządzi się systemem zero-jedynkowym: jest szczelna albo nieszczelna.

 

Stare metody konstruowania dachów płaskich, powszechne jeszcze kilka – kilkanaście lat temu, są obarczone wieloma wadami, których da się uniknąć. Doświadczenie pokazuje, że nawet dziś powiela się te schematy, które są nieefektywne, a za ich użyciem nie przemawia nawet argument finansowy. Misją firmy SUEZ jest uświadomić inwestorom, wykonawcom oraz specjalistom z branży budowlanej, że wiele rozwiązań należy odrzucić na rzecz bardziej innowacyjnych, bardziej skutecznych, a finalnie także tańszych koncepcji.

Stare metody konstruowania dachów płaskich – przegląd kluczowych cech

Dachy płaskie konstruowane starymi metodami często opierają się o odprowadzanie wody za pomocą rynien. Brak murka attykowego wymusza stworzenie płaszczyzny, do której rynnę można trwale i stabilnie przytwierdzić, stąd historyczny pomysł na beton. W przeciwnym wypadku będzie dochodziło do rozszczelnień na pograniczu obróbki blacharskiej z pokryciem. Zdarza się także, że dachy płaskie starego typu posiadają murki attykowe, jednak zazwyczaj woda jest w takich przypadkach odprowadzana przelotami w attyce, co podobnie jak rynny nie jest optymalnym rozwiązaniem.

 

W układzie z rynnami szczególnie ważne jest połączenie obróbki blacharskiej z wierzchnią warstwą izolacji. To bardzo newralgiczne miejsce, narażone na odspojenia i powstanie nieszczelności w wyniku nacisku jaki każdego roku na konstrukcję wywiera śnieg. Jeżeli połączenie jest źle wykonane, bądź zostały popełnione błędy konstrukcyjne przy budowie dachu, z biegiem czasu dojdzie do rozszczelnień.

 

Konstruowanie dachów płaskich

Zdjęcie 1. Konsekwencje rynny źle zamontowanej na dachu płaskim

 

Jak wspomniano, rynna musi być przytwierdzona trwale i stabilnie. Jest to jeden z powodów, dla którego spadki na dachu wedle starych metod wykonywano z betonu wylewanego, bądź betonu wytwarzanego tzw. miksokretem, kładzionego na styropian. Beton jest uznawany za materiał solidny i trwały, przez co rzadko kwestionuje się jego stosowanie i poddaje w wątpliwość sensowność tego rozwiązania. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

 

Wytworzenie na dachu płaskim spadku z betonu układanego na styropianie jest z kilku względów problematyczne. Wykonawcy zazwyczaj wykonują powierzchnie betonowe, które są płaskie i niemal poziome. Wytworzenie płaskiej powierzchni w spadku jest bardziej skomplikowane, co prowokuje różnego rodzaju błędy wykonawcze, takie jak np. zagłębienia w płaszczyźnie powstałe na skutek nieodpowiedniego wyrównania betonu. W tych zagłębieniach pojawią się później zastoiny wody, a ich usunięcie będzie bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe, ponieważ na ów beton aplikowana jest bezpośrednio np. papa, która odzwierciedla mankamenty podłoża.

 

Konstruowanie dachów płaskich

Zdjęcie 2. Papa ułożona na spadkach z wylewki betonowej – widoczne zastoiny wody

 

Kolejną kwestią jest kąt nachylenia spadku. Praktyka pokazuje, że takie dachy mają nachylenie do 1%, często znacznie mniej niż ten 1%. Stoi za tym fakt, że każdy dodatkowy % spadku znacznie zwiększa ilość betonu konieczną do wytworzenia dachu, a za tym idą koszty oraz waga materiału. Przy tak niewielkim spadku, woda z dachu nie spływa efektywnie.

 

Mówiąc o wadze należy podkreślić, że na dachu płaskim z betonu jest wręcz niemożliwe ułożenie np. dachu zielonego, ze względu na bardzo duży ciężar. Sprawia to, że stosowanie betonu nakłada na inwestora pewne ograniczenia, których nie należy obchodzić, ale się do nich zastosować.

 

Nie można pominąć również kwestii problemów, które stosowanie betonu powoduje w zakresie termoizolacji. Warstwa docieplenia, w postaci np. styropianu, układana jest na betonie, a następnie nim zalewana. Sprawia to, że już od samego początku zabudowy, w konstrukcji dachu gromadzi się wilgoć i woda. Pierwsza partia wody dostarczana jest już z samym betonem. Następnie beton jest pielęgnowany wodą, aby zapobiec złuszczaniu się jego wierzchniej warstwy. Jako że wylewki na dachu płaskim nie da się skutecznie zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, w trakcie okresu wiązania jest ona także podlewana deszczem. Tak naprawdę nie da się dokładnie określić, ile wody jest uwięzione w dachu w momencie nakładania wierzchniej warstwy hydroizolacji, nie ma jednak wątpliwości co do tego, że ta woda tam jest i nie będzie miała możliwości wyjścia.

 

Powyższe implikuje kolejne problemy. W wyniku uwięzienia wody w dachu będzie dochodziło do zjawiska parowania oraz kondensacji, które będą negatywnie wpływały na szczelność hydroizolacji. Będą one także powodem degradacji wierzchniej warstwy betonu, do którego zgrzewana jest papa, a w konsekwencji może dochodzić do punktowego odspajania się papy wraz z luźnymi frakcjami wierzchniej warstwy wylewki.

 

Wszelkie normy budowlane mówią, że beton wiąże przez 28 dni. Doświadczenie podpowiada, że wykonawcy nie zawsze czekają aż tak długo. Zdarza się, że wchodzą na dach już po dwóch tygodniach, a nawet kilku dniach, i do wpół-związanego betonu zgrzewają papę. Konsekwencją tego będzie jej odspajanie. Ponadto, beton jest twardy i sztywny, z kolei papa jest materiałem elastycznym, który pracuje (wydłuża się) w wyniku temperatury. Zgrzanie papy do betonu sprawia, że jej wierzchnia warstwa będzie pracować, ale warstwa spodnia będzie na sztywno związana z betonem i jej praca będzie niemożliwa. W efekcie dojdzie do ścinania i degradacji warstwy betonu pod papą.

 

Jak wynika z powyższego, wobec możliwości skorzystania z nowocześniejszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań, wytwarzanie spadków dachu płaskiego z betonu na styropianie jest współcześnie nieuzasadnione.

System SUEZ – odpowiedź na wady starych metod

W firmie SUEZ dachami płaskimi zajmujemy się już od ponad dekady. Widzieliśmy dużo złych rozwiązań i dokładaliśmy wszelkich starań, żeby zrozumieć naturę problemów, które były ich efektem. Pozwoliło nam to wybrać system, który rekomendujemy naszym klientom jako wydajniejszy, trwalszy, bardziej przyjazny wykonawcom i przede wszystkim – skuteczny.

 

W kwestii odprowadzania wody z dachu stoimy na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem jest murek attykowy w połączeniu z wpustami dachowymi. Murek attykowy zupełnie inaczej niż rynny rozkłada obciążenie i nie jest obarczony ryzykiem rozszczelnień w wyniku pracy pod wpływem śniegu. Przy murku attykowym wierzchnia warstwa hydroizolacji jest wywinięta na murek i kończy się powyżej poziomu zalegania śniegu. Ponadto jest to rozwiązanie przez wielu uznawane za bardziej estetyczne, idące w parze ze współczesnymi trendami architektonicznymi, co jest jego niewątpliwym atutem.

 

Konstruowanie dachów płaskich

Zdjęcie 3. Dach płaski z murkiem attykowym – w centralnej części widoczny wpust punktowy

 

Wodę z dachu odprowadzamy za pomocą wpustów dachowych wysokiej jakości, które posiadają zintegrowane kołnierze izolacyjne. Dają one gwarancję szczelnego połączenia z wierzchnią warstwą izolacji, za pomocą specjalnego kosza chronią rury przed zanieczyszczeniami, ich budowa zapobiega skropleniom, a ponadto są dostępne w wariancie z opaską grzewczą. Dzięki temu przez cały rok odwodnienie jest drożne i skuteczne.

 

Do wpustów dachowych wodę doprowadzamy przy użyciu spadków wytwarzanych ze styropianu, które kładzione są na warstwę termoizolacyjną. Za zastosowaniem styropianu do wykonywania spadków stoi szereg mocnych argumentów.

Spadki styropianowe są znacznie lżejsze niż beton, co pozwala na zastosowanie rozwiązań takich jak dach zielony czy dociążenie żwirem. Niska waga pozwala na wykonanie znacznie większego kąta nachylenia spadku. Nachylenie rzędu 3% czy 5% nie jest żadnym problemem, dzięki czemu woda będzie spływała szybko i efektywnie. Zastosowanie styropianu nie tylko nie powoduje nasiąknięcia warstwy termoizolacyjnej już na etapie budowy dachu, ale stanowi wartość dodaną dla inwestora. Spadki styropianowe układane są na termoizolacji, przez co zwiększają jej grubość i poprawiają właściwości termiczne. Ogromną zaletą jest także fakt, że powierzchnia styropianu idealnie nadaje się do tego, aby układać na niej papę czy membrany hydroizolacyjne. Wyklucza to ryzyko odspajania się warstwy hydroizolacyjnej od płaszczyzny spadku, a w przypadku membran montaż mechaniczny przez warstwę styropianu nie stanowi problemu. Ponadto styropian jest elastyczny i pozwala papie pracować na skutek zmienności temperaturowej w ciągu roku. Taka synergia to zwiększona trwałość i wysoka efektywność, na które producenci pokryć dachowych nie wahają się udzielić długich gwarancji.

 

Zdjęcie 4. Spadki styropianowe na dachu płaskim

 

Należy podkreślić, że wytwarzamy spadki styropianowe nie tylko z myślą o jak najskuteczniejszym funkcjonowaniu całego budynku, ale także z myślą o wykonawcach. To rozwiązanie jest znacznie łatwiejsze w aplikacji niż beton, ułatwia mocowanie wpustów, a biorąc pod uwagę, że nie trzeba żadnych dodatkowych zabiegów ani poświęcania czasu jak w przypadku pielęgnacji betonu, finalnie jest ono również tańsze. Oszczędność czasu jest współcześnie kluczowa. Zastępując beton spadkami styropianowymi zmniejszamy liczbę podmiotów zaangażowanych w budowę, gdyż dach płaski styropianowy wytwarza jeden wykonawca. Ponadto, wytworzenie spadków styropianowych na nawet duży dach trwa kilka dni, co pozwala na szybką realizację.

 

Suez Izolacje Budowlane – oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwiązania na dachy płaskie

Zobacz, jak możemy Ci pomóc:

  • Dobieramy i dostarczamy materiały zgodnie z zaplanowanym układem warstw.
  • Wykonujemy dachy płaskie.
  • Prowadzimy nadzór wykonawczy.
  • Prowadzimy konsultacje projektowe.

 Zajmujemy się dachami płaskimi od ponad 13 lat! Jeżeli chcesz mieć szczelny, trwały i praktyczny dach płaski – skontaktuj się z nami!

 

SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o.

Langiewicza 18
35-021 Rzeszów

tel. 17 85 30 205
tel. 606 505 205
e-mail: zapytania@suez.com.pl
www.suez.com.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.