II Konferencja programowa delegatów na zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Ożywione dyskusje i „pozytywny ferment”, który wśród dele­gatów na zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic­twa kadencji 2014-18 wywołała ubie­głoroczna konferencja, sprawiły, że w tym roku postanowiono spotkać się znowu, żeby w swobodnej atmosfe­rze i bez presji czasu, ograniczającej możliwość poszerzonych wypowiedzi podczas zjazdów okręgowych, pody­skutować o sprawach nurtujących nasze środowisko zawodowe.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in