Bezpieczne Ciepło 2017

19.10.2017

5–7 października odbyła się konferencja Bezpieczne Ciepło 2017.

 

Podobnie jak podczas poprzednich edycji głównym organizatorem przedsięwzięcia był Cech Kominiarzy Polskich w Opolu, a współorganizatorami Opolski Oddział Korporacji Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Komenda Państwowej Staży Pożarnej w Opolu i Fundacja Bezpieczni w Domu.

Tegoroczna konferencja była niezwykle ważnym wydarzeniem w branży kominiarskiej, budowlanej i instalacyjnej. Była to już V, czyli jubileuszowa edycja wydarzenia, która powiązana była z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy Polskich.

 

 

W konferencji wzięło udział około 200 osób z Polski, Czech, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, architektów, środowiska kominiarskiego oraz przedstawiciele przemysłu zajmującego się techniką grzewczą, kominową i wentylacyjną.

Warto nadmienić, że w części poświęconej obchodom 60-lecia Cech Kominiarzy Polskich został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego.

Konferencja podzielona była na sesje: niska emisja, walka ze smogiem, rola służb kominiarskich; „sesja międzynarodowa”; bezpieczne systemy grzewcze i kominowe; sesja szkoleniowa. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów. Większość z nich dotyczyła problemów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych.

Za nadzór nad organizacją konferencji odpowiadał Waldemar Drożdżol, starszy Cechu Kominiarzy Polskich. Konferencję prowadziła dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet, zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Radzie programowej przewodniczył dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO prodziekan ds. nauki Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Organizatorzy już podjęli decyzję o kontynuacji organizacji konferencji w przyszłych latach.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in