Szczecińska Kolej Metropolitalna – budowa

06.12.2019

Przebudowa peronów i stacji, budowa nowych przystanków kolejowych. Rozpoczęła się modernizacja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace będą kosztowały 530 milionów złotych.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują i przebudują 27 stacji i przystanków. Perony będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych. Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo–drogowych.

 

Stacja Gryfino. Fot. Tomasz Zawadzki
 

Prace rozpoczęły się na stacji Gryfino, gdzie przebudowane zostaną perony. Na stacji zamontowane zostanie nowe oznakowanie, gabloty informacyjne, ławki oraz wiaty. Perony po modernizacji staną się bardziej dostępne dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyremontowane zostanie przejście podziemne i pojawią się windy prowadzące na perony nr 2 i 3. Następnie zmodernizowane zostaną stacje Szczecin Dąbie, Daleszewo oraz przystanek w Czepinie.

 

Zobacz też: Nowe linie kolejowe: Szczecin, Zielona Góra, Gdańsk, Opole. Plany

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace będą prowadziły na odcinku linii kolejowej Stargard – Szczecin Główny (nr 351), linii Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie – Goleniów (nr 401) oraz na odcinku Szczecin Główny – Police (nr 406). Prace związane z realizacją całego Projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończą się w 2022 roku.

Szczecińska Kolej Metropolitalna – zakres modernizacji

Planuje się przebudowę 17 stacji i przystanków. Objęte projektem obiekty zostaną wyposażone w monitoring, ławki, wiaty i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacjach i przystankach Szczecin Pomorzany, Szczecin Cmentarz Centralny, Szczecin Turzyn, Szczecin Pogodno, Szczecin Niemierzyn, Szczecin Niebuszewo, Szczecin Drzetowo, Szczecin Żelechowa, Szczecin Gocław, Szczecin Stołczyn, Police Dąbrówka, Police, Szczecin Łasztownia, Gryfino, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie zamontowane zostaną windy, a w pozostałych lokalizacjach pochylnie.

 

Powstanie 10 nowych przystanków: Szczecin Cmentarz Centralny, Szczecin Niemierzyn, Szczecin Stołczyn Północny, Szczecin Skolwin Północny, Police Dąbrówka, Szczecin    Żydowce, Szczecin Łasztownia, Szczecin Dunikowo, Szczecin Trzebusz, Goleniów Park Przemysłowy. Na jednotorowym szlaku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn zostanie dobudowany drugi tor.

 

Zaplanowano budowę nowoczesnego lokalnego centrum sterowania (LCS Gocław) i wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – zamontowane zostaną instalacje monitoringu oraz dodatkowe urządzenia informujące kierowców o nadjeżdżających pociągach. Łącznie zmodernizowanych zostanie 14 przejazdów. Na liniach kolejowych objętych projektem planuje się modernizację obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów i przepustów.

 

Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”  jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Zobacz:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in