Stacje gazu ziemnego – rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych

29.08.2023

Rozporządzenie weszło w życie 24 czerwca 2023 r.

 

Stacje gazu ziemnego

Fot. pixabay – anita_starzycka

 

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1182)

 

Przedmiotowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1757). Poprzednie rozporządzenie dotyczyło wyłącznie ogólnodostępnych stacji gazu ziemnego. Nowy akt prawny ma zastosowanie także do stacji gazu ziemnego zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Wcześniej brak było przepisów określających szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego zainstalowanych w takich miejscach. Obowiązek przeprowadzania badań technicznych wskazanych stacji został nałożony na Transportowy Dozór Techniczny.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Sieci gazowe – zasady bhp przy budowie i eksploatacji

>>> Budowa sieci gazowych – przepisy i uwarunkowania

>>> Bezwykopowa budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

>>> Instalacja gazowa w budynku – przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in