Podsumowanie XLI sesji egzaminacyjnej

29.08.2023

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

 

 

Wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 26 maja br. egzaminem pisemnym, który został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 kandydaci zdawali egzamin w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

 

Do egzaminu pisemnego w XLI sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3099 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do ustnego – 3309 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 87,00%, natomiast ustnego – 78,00%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa osiągnęła 82,35%.

 

 

2581 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1135 osób), a najmniej w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (23 osoby) oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (43 osoby). W tej sesji nikt nie przystępował do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.
Biorąc pod uwagę liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (374), następnie w Wielkopolskiej OIIB (252), Małopolskiej OIIB (242), Śląskiej OIIB (229) oraz Dolnośląskiej OIIB (189).
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XLI sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot. © ASDF – stock.adobe.com; Piotr Margas

 

Czytaj także:

Nowa jakość zarządzania izbami inżynierów

Mam pewność, że obraliśmy dobry kierunek

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in