Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z nową inwestycją

29.08.2023

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację przedsięwzięcia zapewniającego komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni i wspierającego jej zaplecze dydaktyczne. Będzie to też baza dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej.

– Ten nowoczesny budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy, stanowiący najważniejszy element programu wieloletniego, z pewnością stanie się wizytówką naszej uczelni. W obiekcie funkcjonować będzie 16 jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych, dostępnych także dla pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale też z całej Polski – mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W drodze przetargu publicznego ogłoszonego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 519,8 mln zł brutto złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzą Korporacja Budowlana DORACO (lider) i PORR (partner).

Konsorcjum w ramach kontraktu odpowiedzialne będzie za wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budynku pn. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W zakres zlecenia wejdzie m.in. przebudowa drogi w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. J. Zimowskiego do ul. S. Klonowica, przebudowa infrastruktury kolidującej i budowa korytarza podziemnego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprojektowanie części budynku wraz ze zmianą części funkcji pomieszczeń oraz wybudowanie budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie blisko 49 tys. m².

– O skali zlecenia może świadczyć konieczność dokonania około 51 km odwiertów pod gruntowe pompy ciepła. Stanowić to będzie jedną z największych łącznych długości odwiertów wykonanych w Polsce. Wyzwaniem technicznym i organizacyjnym będzie z kolei wykonanie korytarza podziemnego pod ulicą Unii Lubelskiej, łączącego nowo powstały budynek z istniejącym budynkiem szpitala SPSK-1 PUM. W ramach inwestycji jesteśmy zobowiązani również do opracowania cyfrowego modelu obiektu budowlanego powykonawczego, służącego w przyszłości do zarządzania zrealizowanym obiektem i optymalizacji ponoszonych kosztów – komentuje Andżelika Cieślowska, prezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oddana do użytku w pierwszej połowie 2026 r. Projekt architektoniczny przygotowało Biuro Architektoniczne DEDECO.

 

Czytaj także:

Szpital w Ostródzie w technologii prefabrykowanych modułów drewnianych

Pompa ciepła a modernizacja kotłowni

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in