Spotkanie Grupy V4 w Bratysławie

06.11.2023

5–7 października 2023 r. odbyło się 29. spotkanie izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej. Krajem goszczącym i organizującym tegoroczne spotkanie była Słowacja. W wydarzeniu uczestniczyło trzech przedstawicieli PIIB.

 

 

Przedstawicielami polskiej delegacji z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa byli: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Filip Pachla, wiceprezes KR PIIB, i Zygmunt Rawicki, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB w kadencji 2018–2022.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentowali: Maria Kaszyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB, oraz Karol Firek, skarbnik Zarządu Głównego PZITB.
Głównym celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami „wyszehradzkiej czwórki”. W tym roku tematem wiodącym była strategia
budowy autostrad i dróg ekspresowych w krajach V4. W pierwszym dniu zorganizowano konferencję wraz z debatą dotyczącą tego zagadnienia. Przewidziano wystąpienie każdego z przedstawicieli krajów Grupy V4. W imieniu polskiej delegacji wystąpił Filip Pachla z prezentacją dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju. Dzięki współpracy PIIB oraz Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) możliwe było przygotowanie oraz prezentacja materiału, który podsumował ponad 20 lat dynamicznego rozwoju dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. W tym dniu odbył się też panel dyskusyjny dotyczący strategii rozbudowy tej infrastruktury w krajach V4. W panelu uczestniczył prezes PIIB.
Tematami poruszanymi na spotkaniu delegacji krajów V4 były również problemy związane z wyceną inwestycji oraz odpowiedzialnością inżynierów budownictwa. Zróżnicowanie w krajach Grupy V4 w tym zakresie jest istotne. Delegacje dążyły do wypracowania kierunków wspólnych zmian, aby zapewnić ochronę interesu swojej grupy zawodowej. Tematem poruszanym przez polską delegację była m.in. konieczność zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wpisania do dyrektywy zawodu inżyniera budownictwa.
Jak co roku obrady zakończyło uroczyste podpisanie deklaracji przez przedstawicieli wszystkich izb i stowarzyszeń. Zapisano w niej m.in., że przyszłoroczne, jubileuszowe, 30. spotkanie izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w Polsce.

 

Filip Pachla
wiceprezes Krajowej Rady PIIB

Fot. autora, Piotr Margas

 

Przeczytaj też:

Inżynierska intuicja

V posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

Informacyjno-szkoleniowe spotkanie KKK PIIB oraz OKK

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in