S7 Załuski–Modlin z zezwoleniem na budowę

02.01.2023

12-kilometrowy odcinek S7 Załuski–Modlin otrzymał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

S7 Załuski–Modlin

 

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – drogi ekspresowej S7 Załuski–Modlin. Teren budowy przejmuje więc wykonawca – firma Mostostal Warszawa.

W ramach kontraktu powstanie ok. 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna, a także drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Wydanie decyzji ZRID uruchamia też rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości.

Wartość kontraktu na realizację odcinka S7 Załuski–Modlin wynosi ok. 636 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na lato 2025 r. Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

23 grudnia 2022 r. zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym odcinku S7 Napierki–Płońsk. To oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji drogę ekspresową od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska w pełnym zakresie i z dopuszczalną prędkością 120 km/h dla pojazdów osobowych. To łącznie 71 km. Na S7 Modlin–Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września 2022 r. Z kolei dla odcinka Płońsk–Załuski Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Prawdopodobnie zostanie ona wydana w marcu 2023 r. W przygotowaniu jest S7 Czosnów–Kiełpin–Warszawa (S8). Dla odcinka Czosnów–Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy, natomiast dla zadania Kiełpin–Warszawa – dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa pozwala na pozyskanie finansowania na realizację inwestycji.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S61 Suwałki–Budzisko – 24 km Via Baltica

Trasa Kaszubska gotowa

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego otwarta

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in