Rynek budowlany w Polsce – prognoza na 2021 r.

10.02.2021

Perspektywy dla dynamiki budownictwa na 2021 rok są umiarkowanie pesymistyczne, głównie z uwagi na wysoką bazę odniesienia z I kwartału 2020 r. Ożywienie, dzięki wzrostowi portfela zamówień 20 największych wykonawców, może nastąpić w drugim półroczu.

 

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce – luty 2021”, grudzień był udanym miesiącem dla firm wykonawczych oraz producentów materiałów budowlanych. W pierwszym półroczu 2021 r. korekta w budownictwie nie powinna być znacząca, gdyż sektor budowlany nadal charakteryzuje się niskim ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa i znikomym ryzykiem administracyjnego zamknięcia budów. Pomimo nieco niższego wolumenu inwestycji, sytuacja firm budowlanych nadal będzie komfortowa, w porównaniu np. w firmami z branż turystycznej, rozrywkowej czy gastronomicznej.

 

Sprawdź też:

 

W perspektywie pierwszego półrocza, więcej powodów do zmartwień mają małe i średnie podmioty budowlane, często pełniące funkcję podwykonawców. Dużo spokojniej w przyszłość mogą patrzeć największe firmy wykonawcze. Zagregowany portfel zamówień wiodących grup wykonawczych rósł w III kw. 2020 r. w tempie 8% r/r. Jego wartość wyniosła 63 mld zł. Wzrost portfela branży napędzany był dużymi kontraktami drogowymi, kolejowymi i przemysłowo-energetycznymi. Pewne oznaki spowolnienia zauważyć można natomiast w portfelach firm z dużą ekspozycją na budownictwo kubaturowe. Natomiast w firmach realizujących wszystkie typy budownictwa widoczne jest dalsze przenoszenie środka ciężkości w kierunku segmentu inżynieryjnego.

 

rynek budowlany w Polsce

 

Jak wynika z analizy bieżących kontraktów 25 wiodących grup budowlanych, w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy Budimex, Porr, Strabag, Mirbud, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, Intercor, Gulermak i Astaldi, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych, tunelowych i energetycznych.

 

Wśród firm specjalizujących się w budownictwie kubaturowym, największą wartość kontraktów realizują Skanska, Warbud, Budimex i Porr. W obszarze budownictwa mieszkaniowego, wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Budimex, Erbud i Unibep – każda z nich jest zaangażowana w projekty mieszkaniowe o wartości 700-900 mln zł. W przypadku sektora niemieszkaniowego czołowi wykonawcy to Skanska i Warbud, a także Budimex i Porr.

 

rynek budowlany w Polsce

 

W 2021 r. słabą stroną budownictwa będzie jego naturalne opóźnienie względem bieżącej sytuacji gospodarczej. Dlatego też, poprawa dynamiki budownictwa możliwa jest dopiero w drugiej części roku. Skala ożywienia w dużej mierze zależy jednak od sprawnego wdrożenia pakietu inwestycyjnego współfinansowanego w nowych środków unijnych.

 

 

Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, Spectis

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in