Pokrycia dachowe w Polsce – wartość rynku i prognozy

04.02.2021

Pomimo obserwowanego spowolnienia aktywności w budownictwie kubaturowym, producenci pokryć dachowych w Polsce zdołali utrzymać w 2020 roku wartość przychodów na poziomie nieco ponad 4 mld zł. Do 2025 r. wartość tego rynku sięgnie 4,4 mld zł.

 

Całkowite przychody 50 badanych producentów pokryć dachowych wzrosły w 2019 r. nominalnie o 2,3% do poziomu 8,7 mld zł, z czego 3,6 mld zł przypadło na pokrycia dachowe. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości, wartość rynku pokryć dachowych wyniosła 4,04 mld zł.

 

W oparciu o wstępne dane, Spectis* szacuje że w 2020 r. rynek pokryć dachowych utrzymał wartość z 2019 r., na poziomie nieco ponad 4 mld zł. W 2021 r. oczekiwany jest niewielki spadek wartości rynku. Od 2022 r. rynek powinien powrócić do poziomu ponad 4 mld zł i stopniowo będzie rósł, osiągając do 2025 r. wartość 4,4 mld zł.

pokrycia dachowe

 

W wyniku ogólnego wzrostu kosztów produkcji (siła robocza, surowce, logistyka i transport) a także w rezultacie wzrostu popytu, w latach 2017-2019 rynek pokryć dachowych odnotował skokowy wzrost wartości – z 3 mld zł w 2016 r. do ponad 4 mld zł w 2019 r. W ciągu zaledwie trzech lat wartość rynku zwiększyła się więc o jedną trzecią, co daje średnioroczny nominalny wzrost o ponad 10%. Pod względem wolumenu produkcji odnotowany w minionych latach wzrost był jednak mniej imponujący – skumulowany wzrost wyniósł 12%, czyli 4% średniorocznie.

 

Z punktu widzenia otoczenia konkurencyjnego, rynek pokryć dachowych jest rynkiem umiarkowanie skoncentrowanym. 10 największych producentów odpowiada bowiem za nieco ponad 50% wartości rynku.

 

pokrycia dachowe

Fot. stock.adobe / LIGHTFIELD STUDIOS

 

Pokrycia dachowe – segmenty rynku

Największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia metalowe, które w minionych trzech latach odnotowały wyraźny wzrost popularności. Z 50 analizowanych firm, produkty z tego segmentu oferuje blisko połowa, przy czym w przypadku mniej niż 10 firm jest to sprzedaż znacząca (powyżej 50 mln zł).

 

Drugim największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia bitumiczne. Z 50 badanych firm, produkty z tego segmentu oferuje 15 podmiotów, z których w przypadku 7 firm jest to sprzedaż znacząca.

 

Trzecim największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia ceramiczne. Pod względem stopnia koncentracji produkcji, jest to segment odmienny od pokryć metalowych i bitumicznych. Z 50 analizowanych firm, pokrycia ceramiczne oferuje zaledwie 5 firm. Czwartym pod względem wartości segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia cementowe i włóknocementowe. Pod względem stopnia koncentracji produkcji, jest to segment podobny do pokryć ceramicznych.

 

Piątym pod względem wartości segmentem są membrany syntetyczne, głównie EPDM, PVC, PCV, lub TPO. Są to produkty przeznaczone do krycia dachów płaskich wykorzystywane najczęściej w obiektach przemysłowych ale także np. w domach jednorodzinnych o płaskim dachu. Membrany syntetyczne są alternatywą dla techniki krycia dachów papą i pomimo wyższej ceny stopniowo zwiększają swoją pozycję na rynku dachów płaskich.

 

Zobacz:

Pokrycia dachowe – prognoza dla rynku

W nadchodzących latach istotnym czynnikiem rozwoju rynku pokryć dachowych będzie rosnący udział remontów i modernizacji. Walka ze smogiem oraz wspieranie programów termomodernizacji w segmencie budynków jednorodzinnych przełoży się m.in. na konieczność docieplania poddaszy i częstszą wymianę samych dachów. Z kolei znaczące środki unijne przeznaczone na rozbudowę i modernizację gospodarstw rolnych generować będą dodatkowy popyt na pokrycia na dachy spadziste.

 

Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, Spectis

* Raport „Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2020-2025” przygotowała firma badawcza Spectis.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in