Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie – konferencja

26.02.2021

Konferencja „Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej” obędzie się online 10–11 marca 2021 r.

 

„Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie” to VII edycja konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR oraz Sąd Arbitrażowy przy SIDiR. Wydarzenie odbędzie w trybie zdalnym. W bieżącej edycji będą tylko moderowane wystąpienia panelowe. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona uczestników rynku inwestycji budowlanych – zamawiających publicznych, samorządowych i komercyjnych, wykonawców, podwykonawców, inżynierów konsultantów i prawników, wspierających proces inwestycyjny. Mimo prowadzenia jej w trybie zdalnym, każdy z uczestników będzie miał możliwość włączyć się w dyskusję dzięki pomocy specjalistycznej platformy i dedykowanych narzędzi.

 

Roszczenia związane z COVID-19

Fot. Geralt – pixabay.com

 

Dyskusje będą się toczyć wokół tematu: wpływ COVID-19 na budownictwo, pozycje stron, ich wzajemne roszczenia. Paneliści będą się zastanawiać, czy ustawy ochronne są dobrodziejstwem, czy przekleństwem dla stron umów o roboty budowlane. Czy lepiej uznać, że pandemia to siła wyższa, czy może jednak zauważyć, że na gruncie kontraktów FIDIC można pokusić się o oparcie ewentualnych roszczeń o klauzulę „opóźnienie spowodowane przez władze”, względnie wreszcie w niektórych sytuacjach powołać się na niemożliwość świadczenia? Zamawiającym publicznym, samorządowym i komercyjnym dedykowany jest zaś panel „Sposoby postępowania Zamawiającego z covidowymi roszczeniami wykonawców”. Ciekawie, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zapowiada się panel dotyczący mediacji i innych metod pozasądowego rozstrzygania sporów i to czy mediacje mają szansę wpisać się w pejzaż inwestycji budowlanych.

 

Prelegenci:

Jacek Bendykowski, Tomasz Darowski, Przemysław Drapała, Lidia Dziurzyńska-Leipert, Łukasz Gembiś, Andrzej Grabiec, Jarosław Jerzykowski, Maciej Kajrukszto, Piotr Kledzik, Łukasz Kosmala, Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Kuczewska-Łaska, Tomasz Latawiec, Piotr Mazuro, Andrzej Michałowski, Łukasz Mróz, Paweł Sawczuk, Tomasz Skoczyński, Michał Skorupski, Marcin Skromak, Piotr Skrzypczak, Piotr Stenko, Paweł Zejer, Tomasz Żuchowski

Gość specjalny:

Miłosz Brzeziński – psycholog, autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, trener personalny oraz specjalista w zakresie motywacji. Poprowadzi rozmowę motywacyjno-inspiracyjną „Zespół, a nie Grupa – rola, przykłady i narzędzia motywacji w efektywnej realizacji inwestycji budowlanych”.

 

Program konferencji i bezpłatna rejestracja na: https://konferencja.sidir.pl/

 

Przeczytaj też: Renegocjacja umowy a COVID-19

Prawo zamówień publicznych: COVID-19 a zmiana umowy

Budownictwo po pandemii

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in