Prawidłowy montaż okien w domach jednorodzinnych

20.09.2021

Montaż stolarki okiennej ma istotny wpływ zarówno na termoizolację budynku, jak i bezpieczeństwo jego użytkowania, trwałość i akustykę.

 

W Polsce co kwartał oddaje się do użytkowania kilkadziesiąt tysięcy budynków jednorodzinnych. W I kwartale 2021 r. oddano do użytku 25 442 budynki [1]. Zakładając, że przeciętny nowo budowany budynek jednorodzinny ma ok. 10 okien, oraz biorąc pod uwagę proces ciągłej wymiany okien w istniejących budynkach, można wyobrazić sobie, jak duża jest skala prac montażowych stolarki okiennej w sektorze budynków jednorodzinnych. Ze względu na rządowe programy na rzecz termomodernizacji ilość prac związanych z montażem stolarki będzie dalej się zwiększała. Obecnie istnieje sporo programów rządowych kierowanych do właścicieli budynków jednorodzinnych.

 

PROGRAM STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego pozwala na uzyskanie 100-procentowej dotacji na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Na realizację programu do końca 2024 r. przewidziano ponad 1,2 mld zł, z czego ponad 880 mln zł to środki budżetu państwa. W ramach ogólnopolskiego programu poprawy jakości powietrza (uruchomiony przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we wrześniu 2018 r.) można uzyskać dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 

prawidłowy montaż okien

Fot. stock.adobe.com/Studio Harmony

 

Skuteczna termomodernizacja budynków jest zawsze związana z wymianą okien, ponieważ stolarka okienna może powodować nawet 15-procentowe straty ciepła w budynku. Należy się spodziewać masowej wymiany starych okien w budynkach jednorodzinnych poddawanych termomodernizacji. Jednak niewłaściwie zamontowane okna mogą nie pozwolić na uzyskanie zakładanych efektów. Montaż stolarki ma duży wpływ nie tylko na termoizolację budynku, ale także na bezpieczeństwo jego użytkowania, trwałość, właściwości akustyczne i higieniczne (nieodpowiednio uszczelnione okno może być powodem powstania zagrzybienia).

 

Prawidłowy montaż okien zależy zasadniczo od poziomu kwalifikacji montażystów. Od wielu lat na liście krajowych kwalifikacji zawodowych występuje zawód montera stolarki budowlanej. Przygotowanie takiego specjalisty wymaga ponad 1,2 tys. godzin lekcji i ćwiczeń. Z obserwacji autora wynika, że bardzo często na niewielkich inwestycjach w budynkach jednorodzinnych montażu okien dokonują ekipy bez specjalnego przygotowania (w tym bez przeszkolenia przez producentów okien), niemające żadnej wiedzy teoretycznej i świadomości skutków, jakie mogą wywoływać, wydawało się błahe, pomyłki. Sytuacja ta najczęściej ma miejsce w małych miejscowościach, gdzie budowy często wykonywane są metodą gospodarczą przez ekipy niewykwalifikowanych robotników.

 

Zobacz:

Okna antywłamaniowe

Produkty budowlane

Specyfika montażu okien w budynkach jednorodzinnych

Ogólne zasady wykonania i weryfikacji montażu okien zostały przedstawione w warunkach technicznych ITB [2]. Jednak specyfika budownictwa jednorodzinnego wymaga uwypuklenia i szerszego omówienia niektórych informacji tam zawartych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że dobry montaż okien zawsze wymaga współpracy kilku ekip (w przypadku budynków jednorodzinnych bardzo często się zdarza, że są to ekipy z różnych firm): wykonującej montaż okna, zajmującej się montażem obróbek blacharskich (np. parapetów) oraz wykonującej prace elewacyjne i wykończeniowe. Dlatego bardzo istotne jest dokładne określenie zakresu obowiązków każdej z ekip i harmonogramu ich prac. Z doświadczenia autora wynika, że nieprecyzyjne zapisy w umowach z ekipami zajmującymi się montażem okien mogą stanowić duży problem dla inwestora. Dlatego w zawieranych umowach z ekipą montażową należy sprecyzować, czy do obowiązków ekipy oprócz montażu okien należy:

  • przygotowanie otworu okiennego do montażu okien;
  • dobór właściwych elementów kotwiących;
  • dobór i wykonanie uszczelnień i izolacji okien;
  • wykonanie obróbek blacharskich, osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
  • wykonanie połączeń okno – system elewacyjny;
  • tynkowanie po stronie wewnętrznej;
  • zabezpieczenie okna po jego montażu.

W przypadku budynków nowo wznoszonych przed rozpoczęciem prac związanych z montażem okien montażysta powinien się zapoznać z dokumentacją projektową. Zazwyczaj zawiera ona dane na temat miejsca usytuowania montowanego okna w stosunku do lica muru (okno osadzane w skrajnej warstwie muru przed warstwą termoizolacyjną, okno osadzone w środkowej części muru, okno osadzone poza murem w warstwie termoizolacji). Niestety, często się zdarza, że projekty pomijają szczegóły montażu i izolacji. Wymaga to wówczas od ekipy montującej okna odpowiedniej wiedzy, ponieważ różne położenia okna w przegrodzie będą się wiązać z odmiennym sposobem ich mocowania i uszczelnienia.

 

 

dr inż. Ołeksij Kopyłow
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB

 

Literatura
1. Budownictwo w I kwartale 2021 roku, GUS, 10.06.2021.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Roboty wykończeniowe. Montaż okien i drzwi balkonowych, część B, zeszyt 6, Warszawa 2016.

 

Prawidłowy montaż okien. Sprawdź także:

Montaż okna dachowego w dociepleniu nakrokwiowym płytami PIR

Wysoka jakość montażu okien. Montaż warstwowy

Prawidłowy montaż okna dachowego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in