Prawidłowy montaż okna dachowego

09.07.2021

Prawidłowy montaż okna dachowego jest równie ważny jak wybór samego okna, ponieważ nawet najlepsze nie spełni swoich funkcji, jeśli będzie źle zamontowane.

 

Pierwszą, ważną kwestią jest wysokość zamontowania okien w połaci dachu. Okna dachowe należy montować na takiej wysokości, aby zapewniały bezpieczeństwo, komfort obsługi i odpowiednie doświetlenie. Przepisy prawne określają minimalną wysokość ich montażu oraz nawiewnika okiennego. Dolna krawędź okna otwieranego powinna znajdować się na wysokości 85 cm na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem, a na kondygnacjach położonych wyżej – 110 cm nad podłogą. Nawiewnik natomiast nie może być umieszczony niżej niż 200 cm nad podłogą. W oknach dachowych nawiewnik znajduje się w górnej jego części, więc aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Przykładowo FAKRO zaleca montaż okna (dolnej jego krawędzi) na poziomie 110-140 cm od podłogi, co spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien. Montaż na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest właściwa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej. Skutecznie ograniczy to ryzyko wystąpienia kondensacji na szybie.

 

Przy doborze okien dachowych należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

  • Powierzchnia przeszklenia i rodzaj pomieszczenia. Stosunek powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi, w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, przeznaczonym na cele gospodarcze – co najmniej 1:12.
  • Kąt nachylenia dachu. Wysokość dobieranego okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, tym wysokość okna powinna być większa.
  • Rozstaw krokwi. Obecnie produkowane okna dachowe mają szerokość zbliżoną do najczęściej stosowanego rozstawu krokwi w więźbach dachowych. Zazwyczaj wynosi on między 80 a 100 cm. Można więc bez ingerencji w konstrukcję wstawić typowe okna o szerokości 55, 66, 78, a nawet 94 cm. Szersze okna (114 czy 134 cm) będą wymagały wycięcia fragmentu krokwi i wstawienia w więźbę wymianów. Wymiany przenoszą obciążenie na sąsiednie krokwie pełnej długości. Jeśli więc wybierzemy okno o szerokości o 3-5 cm mniejszej niż odległość między krokwiami, jego montaż będzie szybki i nieskomplikowany. Natomiast węższe okno wymusi dobicie belek pomocniczych do krokwi z jednej lub z dwóch jego stron. Okna dachowe można montować na łatach lub krokwiach za pomocą kątowników.

Kluczowym elementem umożliwiającym prawidłowe zamontowanie okna w połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający. Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym. Głównym zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed podwiewaniem. Rozwiązanie to należy stosować do wszystkich okien dachowych. Producenci oferują również systemy kołnierzy przeznaczone do łączenia okien w grupy (pionowe, poziome i blokowe). Przykładowo, system zespoleń firmy FAKRO składa się z siedmiu modułów, dzięki którym można wykonać każde typowe zespolenie. Dobierając kołnierz uszczelniający należy zwrócić uwagę na rodzaj pokrycia dachowego. Standardowe kołnierze pozwalają na montaż okna w najpopularniejszych rodzajach pokryć dachowych. Producenci oferują to rozwiązanie do różnych, nawet najbardziej nietypowych pokryć. Okna dachowe można montować w połaci dachowej na różnych głębokościach.
Przykładowo kołnierze uszczelniające FAKRO wykonane są z blachy aluminiowej, zabezpieczonej modyfikowanym poliestrem o wysokiej trwałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Podstawowym kolorem jest szarobrązowy RAL 7022. Dostępne są również ostatnio najmodniejsze: czarny RAL 9005 oraz antracyt RAL 7016. Bardzo ważnym aspektem jest docieplenie okna dachowego, tak aby nie powstawały żadne mostki termiczne. Warto więc wybierać systemowe kołnierze uszczelniające w wersjach ze specjalnym dociepleniem oraz dodatkowe zestawy izolujące. Taki zestaw składa się z materiału docieplającego, stosowanego wokół okna dachowego, i dodatkowego kołnierza z folii paroprzepuszczalnej. Warto zastosować również kołnierz paroszczelny do montażu wokół okna od wewnętrznej strony dachu. Zabezpiecza on dodatkowo materiał izolacyjny przed ewentualnym zawilgoceniem.

 

Zobacz:

Montaż okna dachowego w dociepleniu nakrokwiowym płytami PIR

Wysoka jakość montażu okien. Montaż warstwowy

Produkty budowlane

Montaż okien bez błędów

Wysoka jakość montażu okien. Montaż warstwowy

Okna do dachów płaskich

 

Montaż okna dachowego KROK PO KROKU

Odpowiedni montaż okna dachowego jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego późniejszej, prawidłowej eksploatacji. Instalacją okna w połaci dachu zajmują się zwykle profesjonaliści. Sam proces jest łatwy i szybki, dlatego również majsterkowicze mogą pokusić się o samodzielne wykonanie takiej pracy. W opakowaniu znajduje się dokładna instrukcja, pozwalająca osobom niebędącym specjalistami na prawidłowy montaż okna dachowego w konstrukcji dachu. Szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym zapewnia kołnierz uszczelniający, który należy dobrać do rodzaju pokryć dachowych. Można dodatkowo zastosować np. specjalny zestaw izolacyjny XDP FAKRO, umożliwiający wykonanie prawidłowej izolacji termicznej wokół okna. Poniżej montaż okna dachowego w wersji na łatach.

1. Przygotowując odpowiedniej wielkości otwór pod montaż okna, należy wyciąć docieplenie, rozciąć folię dachową oraz wyciąć łaty. 2. Przykręcamy dodatkowe łaty montażowe, na których będziemy montować okno. Łata dolna musi być dokładnie wypoziomowana. Nad oknem montujemy rynienkę odwadniającą.

 

montaż okna dachowego

3. Do ościeżnicy okna przykręcamy kątowniki montażowe, a następnie umieszczamy ościeżnicę w przygotowanym otworze. Rowek na ościeżnicy oznaczający wybraną głębokość montażu okna ,N’, ,V’, lub ,J’ powinien pokrywać się z górną powierzchnią łat. 4. Przykręcamy dolne kątowniki oraz wkładamy skrzydło, aby sprawdzić, czy poziome i pionowe szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą są jednakowe na całej szerokości i wysokości. Następnie przykręcamy górne kątowniki i wyjmujemy skrzydło.

 

5. W celu prawidłowego docieplenia okna wypełniamy przestrzeń między ościeżnicą a krokwią materiałem termoizolacyjnym. 6. Zakładamy kołnierz paroprzepuszczalny zapewniający szczelne połączenie okna z warstwą wstępnego krycia oraz chroniący materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem.

montaż okna dachowego

7. Montaż kołnierza uszczelniającego zaczynamy od zainstalowania dolnego elementu z fartuchem elastycznym. Następnie montujemy pozostałe elementy kołnierza. 8. Mocujemy boczne elementy kołnierza i przykręcamy profile kryjące boki ościeżnicy.

 

9. Przykręcamy kaptur okna oraz górny element kołnierza. 10 . Na końcu ponownie montujemy skrzydło i sprawdzamy poprawność funkcjonowania okna.

Obróbka okna dachowego

Jak zaznaczyliśmy, bardzo ważne jest szczelne połączenie okna dachowego z pokryciem dachu i podstawowym elementem do wykonania jego obróbki jest kołnierz uszczelniający. W skład kołnierza do pokryć profilowanych (dachówki ceramiczne, cementowe, blachy dachówkowe) wchodzą:
► boczne elementy kołnierza z przyklejonymi klinami uszczelniającymi,
► rynienka odprowadzająca wodę,
► dolny element kołnierza,
► górny element kołnierza,
► paski z blachy.

Kolejność czynności podczas montażu kołnierza uszczelniającego

1. Ułożyć dolny element kołnierza na pokryciu dachowym i przybić gwoździami do boku ościeżnicy.
2. Założyć dolny profil maskujący dół ościeżnicy, przykręcić go wkrętami nierdzewnymi. Przyłożyć ryflowany fartuch do pokrycia dachowego. Dopasować go dłonią lub gumowym młotkiem do kształtu pokrycia, przesuwając się od środka do boków. Założyć boczne elementy kołnierza. Przybić elementy kołnierza do boków ościeżnicy.
3. Wsunąć elementy kryjące boki ościeżnicy, przykręcić je wkrętami.
4. Założyć górny element kołnierza, przybić go do łat paskami blachy oraz przykręcić wkrętami do boku ościeżnicy. Boczne elementy kołnierza przybić do łat za pomocą pasków z blachy.
5. Kliny uszczelniające należy przyciąć tak, aby nie przeszkadzały w układaniu pokrycia dachowego. Uzupełnić brakujące elementy dachu wokół okna.

 

montaż okna dachowego

Rys. Zestaw kołnierzy XDK do okna dachowego

 

Montaż okien dachowych najlepiej zrealizować podczas wykonywania pokrycia dachowego. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrealizować go w już istniejącym dachu.
Pamiętajmy, że aby okno dachowe spełniało swoje funkcje, musi być prawidłowo zainstalowane. Należy je odpowiednio zaizolować termicznie oraz zabezpieczyć przed wilgocią. Sam montaż nie jest trudny i można go wykonać samodzielnie, zgodnie z instrukcją. Bardzo ważne jest też prawidłowe wykonanie szpalet, dolna powinna być prostopadła, a górna równoległa do podłogi. Pozwala to na prawidłową cyrkulację powietrza we wnęce okiennej, co zapobiega kondensacji pary wodnej na szybie. Dobrze jest też odpowiednio wcześnie przewidzieć, w którym miejscu ma znaleźć się okno dachowe, dzięki czemu możemy uniknąć ingerencji w konstrukcję dachu podczas jego montażu.

 

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
starszy specjalista ds. współpracy z projektantami FAKRO

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in