Powłoki malarskie i tynkarskie – przyczyny reklamacji

12.04.2023

Wykonywanie prac malarskich i tynkarskich wymaga znacznej wiedzy technicznej i doświadczenia. Wiąże się ono z ryzykiem wystąpienia różnorakich komplikacji, które mogą mieć zróżnicowane, często złożone przyczyny.

 

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pod koniec 2022 r. wśród firm budowlanych zajmujących się robotami wykończeniowymi podjęto próbę analizy głównych przyczyn zgłoszeń reklamacyjnych, dokonanych w latach 2021–2022, związanych z prowadzeniem prac malarskich i tynkarskich. Osoby z wieloletnim doświadczeniem, które na co dzień zajmują się rozpatrywaniem reklamacji, przeanalizowały 140 ankiet. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami reklamacji w przypadku robót malarskich były różnice kolorystyczne oraz smugi po wałkach czy szczotkach. W przypadku robót tynkarskich i dociepleniowych były to różnice kolorystyczne, odspojenia, pęknięcia, wysolenia oraz porosty glonami bądź grzybami. Jak wynikało z analizy ankiet, zgłoszenia reklamacyjne związane były z pomyłkami i błędami na etapie produkcji materiałów budowlanych, a także błędami wykonawczymi i czynnikami zewnętrznymi.

 

>>> Rynek chemii budowlanej – wyniki i prognoza

>>> W czasie epidemii wzrosła sprzedaż farb

>>> Czym się kierować, wybierając farby do wnętrz?

>>> Zagrzybienie budynków – przyczyny, szkodliwość, zapobieganie i usuwanie

>>> Produkty budowlane

 

Powłoki malarskie

Fot. stock.adobe.com/Ivan

Powłoki malarskie i tynkarskie – główne problemy związane z tego typu pracami

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono rodzaje i częstotliwość występowania zgłaszanych w formie reklamacji problemów z powłokami malarskimi i tynkarskimi. W formie graficznej zaprezentowano je na rys. Analizując wyniki przedstawione na wykresie, można stwierdzić, że większość reklamacji dotyczyła powstawania defektów powierzchniowych i różnic kolorystycznych. Ponadto przyczynami zgłoszeń reklamacyjnych były wysolenia, spękania, odspojenia oraz skażenie mikrobiologiczne.

 

Rys. Przyczyny reklamacji zgłoszonych w latach 2021–2022 dotyczących powłok malarskich i tynkarskich. Rys. autorzy.

 

Defekty powierzchniowe. W przypadku robót malarskich do tej grupy reklamacji zaliczono: powstawanie smug po wałku lub szczotce malarskiej oraz widoczne na powierzchni wtrącenia w postaci grudek lub zgrubień. Przyczyną takich defektów są przede wszystkim właściwości podłoża oraz warunki, w jakich prowadzone są prace. Powłoki malarskie na chłonnych podłożach wysychają zdecydowanie szybciej niż na podłożach zagruntowanych o niskiej chłonności. Niedostateczne lub nierównomierne zagruntowanie podłoża bądź nieprzeprowadzenie tego zabiegu sprzyja powstawaniu smug. Również zbyt suche powietrze i zbyt wysoka temperatura pomieszczeń przyczyniają się do pojawiania się tych defektów.

Efekt jednoczesnego niedostatecznego zagruntowania podłoża i prowadzenia prac w nieodpowiednich warunkach przedstawiają fot. 1–2, na których widoczne są wyraźne smugi na powierzchni sufitu i ściany.

 

Fot. 1–2. Smugi na powierzchni sufitu i ściany. Fot. Łukasz Gradek

 

Powłoki malarskie czasami mają na powierzchni grudki i zgrubienia. Przyczyną są pozostałości zaschniętej farby na wieczku, które w trakcie otwierania opakowania przedostają się do farby. Innym źródłem tych defektów mogą być zanieczyszczenia pochodzące z zabrudzonych narzędzi malarskich.

 

W przypadku robót tynkarskich defekty powierzchniowe zgłaszane były przez wykonawców znacznie rzadziej. Dotyczyły one głównie wypraw tynkarskich w systemach ocieplania ścian i związane były z różnicami w strukturze tynku na elewacji w miejscach połączeń tynkowanych powierzchni przez ekipy pracujące na różnych poziomach rusztowań.

 

W dalszej części artykułu:

Różnice kolorystyczne

Odspojenia

Spękania

Wysolenia

Skażenie mikrobiologiczne

Przeciwdziałanie problemom

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 3/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

dr hab. inż., prof. ATH Wacław Brachaczek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
nr ORCID: 0000-0002-4782-8409

 

mgr inż. Adam Chleboś
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku-Białej
nr ORCID: 0000-0003-3429-8098

 

mgr inż. Łukasz Gradek
Sempre Farby Sp. z o.o.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in