Czym się kierować, wybierając farby do wnętrz?

05.10.2021

Kierowanie się w wyborze farby do wnętrz walorami estetycznymi bez uwzględnienia rodzaju podłoża, przeznaczenia pomieszczenia czy warunków w nim panujących może nie spełnić oczekiwań inwestora i narazić go na niepotrzebne koszty.

 

Wybór farby do wnętrz to jedna z najważniejszych decyzji przy aranżacji pomieszczenia. Dostępne na rynku farby oprócz tego, że się różnią kolorem, różnią się też właściwościami, które z kolei decydują o ich przeznaczeniu oraz cenie.

 

farby do wnętrz

Fot. stock.adobe/Anna Efetova

Czym jest farba?

Współczesne farby do wnętrz są łatwymi w aplikacji produktami dostarczanymi przez producenta w postaci płynnej, przeznaczonymi do nanoszenia pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. W skład każdej farby wchodzi rozcieńczalnik, spoiwo, pigmenty, wypełniacze i dodatki. Dodatkami są substancje wywierające wpływ na zdolność wyrobu do nanoszenia, tworzenie powłoki oraz nadające tym powłokom określone właściwości. Farby o wymienionym składzie stanowią grupę wyrobów dyspersyjnych. W przeszłości można było spotkać również farby w postaci suchej, obecnie niemalże całkowicie zostały one wyparte z rynku przez wyroby gotowe do użytku.

 

Zobacz:

W czasie epidemii wzrosła sprzedaż farb

Akrylowe farby elewacyjne

Zagrzybienie budynków – przyczyny, szkodliwość, zapobieganie i usuwanie

Produkty budowlane

Jak zapobiegać glonom na elewacji

 

W większości farby oferowane są przez producentów jako systemy powłokowe, w których skład wchodzą również preparaty gruntujące. Systemy powłokowe są charakteryzowane niezależnie od podłoża, na które wyrób będzie nakładany. Nie są zatem uwzględnione takie właściwości, jak przyczepność i tekstura, które są związane z podłożem. Niemniej jednak istotne jest, aby system powłokowy przylegał należycie do właściwie przygotowanego podłoża. Charakterystyka całego systemu powłokowego łącznie z metodą nakładania, barwą i zdolnością krycia powinna być zawarta w specyfikacji technicznej sporządzonej przez producenta. Od producenta użytkownicy powinni uzyskać wskazówki dotyczące stosowania wyrobów powłokowych, specjalnych uszczelniaczy lub gruntów [1].

Farby do wnętrz – rodzaje

Można spotkać wiele kryteriów, na podstawie których klasyfikuje się wyroby malarskie. Ze względu na rodzaj spoiwa wyróżnia się farby: akrylowe, lateksowe, silikonowe, krzemianowe. Ze względu na przeznaczenie oferowane są farby do pomieszczeń mieszkalnych z podziałem na ściany i sufity, kuchnie, łazienki, pralnie itp. Dostępne są również farby specjalistyczne, np. podkładowe, na plamy i zacieki, grzybobójcze, na podłoża wilgotne, farby do kontaktu z żywnością, farby do pomieszczeń higienicznych do stosowania w aptekach, gabinetach lekarskich czy szpitalach. Ze względu na strukturę powłoki rozróżnia się farby z połyskiem, matowe bądź strukturalne. Dużym powodzeniem cieszą się wprowadzone na rynek w ostatnich latach farby ceramiczne.

Malowanie łazienek i kuchni

Domowe łazienki i kuchnie zalicza się do pomieszczeń, w których względna wilgotność powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (tj. maksymalnie przez 10 godzin w ciągu doby) wzrasta do 85%. Do malowania w tych pomieszczeniach ścian, które nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą czy parą, można zastosować dekoracyjne farby akrylowe. W pozostałych przypadkach, szczególnie w kuchniach gastronomicznych, pralniach, łaźniach publicznych, zaleca się sięgnąć po farby do wnętrz charakteryzujące się niską chłonnością wody. Chronią one ścianę przed wnikaniem wilgoci. Najczęściej są to farby o podwyższonej zawartości spoiwa, dzięki czemu są one elastyczne, odporne na zabrudzenia i łatwo zmywalne. Większość tych wyrobów zawiera środki biobójcze, co zabezpiecza powłoki przed skażeniem mikrobiologicznym.

 

Farby sufitowe charakteryzują się niskim połyskiem i są głęboko matowe. Połysk jest postrzeganiem wizualnym powstałym na skutek patrzenia na powierzchnię. Na powierzchniach matowych światło rozprasza się bardziej równomiernie bez tzw. odbicia zwierciadlanego (kierunkowego). W praktyce oznacza to, że powierzchnie matowe nie mają charakteru odblaskowego, w wyniku czego drobne nierówności lub ślady po wałku są słabiej widoczne niż na powierzchniach z połyskiem. Połysk wyrobów powłokowych mierzony jest zgodnie z PN-EN 13300 [1] przy kącie 60 lub 85o. Na podstawie zmierzonego kąta odbicia zgodnie z PN-EN ISO 2813 [2] ustalona została klasyfikacja ze względu na połysk zwierciadlany, zgodnie z którą powłoki mogą być: z połyskiem, średnim połyskiem, matowe lub głęboko matowe.

 

Farby ceramiczne zalicza się do grupy farb lateksowych nowej generacji. Produkcja tych wyrobów oparta jest na technologii z wykorzystaniem wypełniaczy ceramicznych i wosków syntetycznych. W składzie tych farb znajdują się również ceramiczne mikrosfery, które zapewniają powłokom bardzo wysoki stopień odporności na ścieranie, przewyższający znacznie wymagania normowe dla klasy 1 wg normy [1]. Zastosowane wysokiej klasy woski nadają powłoce bardzo dobre właściwości barierowe, dające ochronę przed wnikaniem zabrudzeń. Farby ceramiczne tworzą matowe wykończenie malowanych powierzchni i nadają im ekskluzywny charakter. Zalecane są do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia, w pokojach dziecięcych, kuchniach, biurach, pomieszczeniach użytku publicznego, szpitalach, przedszkolach, szkołach, ciągach komunikacyjnych itp.

 

W dalszej części artykułu:

Przygotowanie i obróbka powierzchni ścian przed malowaniem

Warunki przeprowadzania prac malarskich

Malowanie podłoży problematycznych

 

dr hab. inż. Wacław Brachaczek
profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Literatura

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

2. PN-EN ISO 2813:2014 Farby i lakiery – Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni.

3. PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery – Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in