Artykuł sponsorowany

Aktywne oczyszczanie powietrza z systemem Baumit Ionit

Obecnie nawet 90% czasu w ciągu doby spędzamy w budynkach, dlatego jakość powietrza w nich panująca ma coraz większe znaczenie dla zdrowia. Badania wykazują, że może być ono nawet kilkukrotnie bardziej zanieczyszczone od tego na zewnątrz. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest określana przez różne czynniki: fizyczne (wilgotność, temperatura itp.), biologiczne (pleśń, wirusy, bakterie itp.) i chemiczne (lotne związki organiczne, plastyfikatory, substancje zapachowe itp.). Zdrowy klimat w pomieszczeniach powstaje w wyniku idealnego współdziałania wszystkich tych czynników.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in