Polski Kongres Klimatyczny 2023

20.01.2023

Polski Kongres Klimatyczny 2023 obejmie tematyką aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej.

 

Polski Kongres Klimatyczny 2023

 

Polski Kongres Klimatyczny 2023 odbędzie się 16–17 marca w Warszawie wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących obszary biznesu, samorządów i instytucji pozarządowych. Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często na wieloletnich praktycznych doświadczeniach. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia CNE Climate Summit jako integralnej części Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Polski Kongres Klimatyczny połączony jest z Centralno-Północno Europejskim Szczytem Klimatycznym (www.cneclimate.com). Ten region został wybrany ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości lokalnej społeczności co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej oraz najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

– Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę, jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinna to być dla nas najbardziej intuicyjna ścieżka. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby i uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalny dla Polski i Europy Środkowej. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych. Do wystąpienia zaproszony został wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Ola Elvestuen odpowiedzialny za politykę klimatyczną Norwegii, lokalne władze Sztokholmu, Oslo, Kopenhagi i Helsinek – podkreśla organizator.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Polski Kongres Klimatyczny 2023 to 2 dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem wydarzenia jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla podmiotów publicznych i płatny dla podmiotów prywatnych. Rejestracja uczestników na: www.polskikongresklimatyczny.pl

Współpraca i kontakt do organizatora: biuro@polskikongresklimatyczny.pl, tel. 888 770 651

 

 

Przeczytaj też:

I Polski Kongres Klimatyczny

„Budownictwo w nowej rzeczywistości” – konferencja

XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in