Podsumowanie XLII sesji egzaminacyjnej

21.12.2023

Do testu pisemnego w XLII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 2773 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego – 2932 kandydatów.

 

 

Jesienna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 17 listopada 2023 r. testem pisemnym, który został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 10.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).
Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 83,41%, natomiast ustnego – 80,97%. Ogólna zdawalność egzaminów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 82,14%.

 

 

 

2374 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1052 osób, a najmniej, bo tylko 27 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 44 osoby w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. W tej sesji (jak i w poprzedniej) nikt nie przystępował do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.
Jeśli chodzi o liczbę uprawnień budowlanych nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, to najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień wydano w Mazowieckiej OIIB (422), następnie w Śląskiej OIIB (249) i Małopolskiej OIIB (225).
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XLII sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż.
Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot. © milatas – stock.adobe.com, Piotr Margas

 

Przeczytaj też:

Podsumowanie XLI sesji egzaminacyjnej

Wyniki XL sesji egzaminacyjnej

Zachodniopomorska izba w służbie inżynierom

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in