Dni Inżynierskie 2024

21.12.2023

Dni Inżynierskie, organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, będą się odbywać podczas targów Budma 2024 od 31 stycznia do 1 lutego.

 

Dni Inżynierskie 2024

 

Program Dni Inżynierskich – Budma 2024:

 

1. dzień – „Dzień Inżyniera Budownictwa” będzie miał miejsce 31.01.2024 r. w Sali Zielonej. Jego temat przewodni to „Bezpieczeństwo w rewitalizowanych osiedlach z budynków wielkopłytowych”. Szczegółowy program wygląda następująco:

10:30–10:45 Otwarcie konferencji – dr inż. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB

10:45–11:00 Kierunki rewitalizacji osiedli z budynków wielkopłytowych – ujęcie niemieckie i założenia krajowe – dr inż. Krzysztof Girus

11:00–11:20 Możliwości dostosowania istniejących budynków wielkopłytowych do perspektywicznych wymagań UE dotyczących ich efektywności energetycznej – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Instytut Budownictwa PP, mgr inż. Yauhemi Siadźko

11:20–11:40 Nadbudowy budynków wielkopłytowych, realne możliwości, korzyści – dr inż. Piotr Knyziak, Politechnika Warszawska

11:40–12:00 Działania remontowo-modernizacyjne balkonów i loggi w budynkach z wielkiej płyty w zależności od ich zużycia – dr inż. Marcin Kanoniczak

12:00–12:30 Przerwa

12:30–12:50 Bezpieczeństwo publiczne i obciążenie wybuchem w inżynierii mechanicznej i budowlanej. Czy jesteśmy świadomi zagrożeń? – dr hab. inż. Piotr Sielicki, prof. PP

12:50–13:10 Bezpieczeństwo elektrowni atomowych na przykładzie elektrowni japońskich – prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

13:10–13:30 Kierunki transformacji sektora ciepłownictwa systemowego – ujęcie wielkomiejskie i lokalne – mgr inż. Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 

2. dzień – „Dzień Przyszłego Inżyniera” – „Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa” będzie miał miejsce 1.02.2024 r. w Sali Zielonej. Agenda tego dnia:

10:45–11:00 Otwarcie konferencji – dr inż. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB

11:00–11:20 Przedstawienie kompetencji Wielkopolskiej OIIB – dr inż. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB

11:20–12:00 Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane – mgr inż. Anna Głębocka, WOIIB

12:00–12:20 Bezpieczeństwo w rewitalizowanych osiedlach z budynków wielkopłytowych – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Instytut Budownictwa PP

12:20–12:40 Przerwa

12:40–13:30 Kierunki studiów pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych. Propozycje uczelni technicznych z regionu Wielkopolski

13:40–13:55 Problemy energetyczne kraju w ujęciu globalnym – film udostępniony przez Centralną Grupę Energetyczną S.A.

 

Patronat honorowy na wydarzeniem sprawuje: Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski.

 

 

Czytaj także:

Targi Budma 2024 – „Zielona Przyszłość Budownictwa”

XX konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in