Płyty WOOLTECH – bezpieczeństwo i komfort na lata

Artykuł sponsorowany

28.06.2023

Trudno wyobrazić sobie współczesne budownictwo, szczególnie halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne, bez obudowy ścian osłonowych i dachów wykonanej z płyt warstwowych. Szczególnie popularne są płyty w okładzinach metalowych.

 

Dlatego też firma PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. już w 2008 r. wzbogaciła swoją ofertę handlową o ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz wełnianym. Natomiast w 2016 r. uruchomiono jedną z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji płyt warstwowych z rdzeniem typu PIR. W ostatnich dwóch latach kolejny raz PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. rozszerzyła swój asortyment w zakresie płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej (fot. 1).

 

WOOLTECH

Fot. 1. Linia do produkcji płyt warstwowych WOOLTECH

 

Dotychczasowa, starej generacji linia produkcyjna, została zastąpiona super nowoczesnym ciągiem produkcyjnym, który umożliwia wytwarzanie płyt o bardzo wysokiej jakości. Linia ma dużą wydajność i przystosowana jest do produkcji różnorodnego asortymentu.

 

Płyty WOOLTECH oferowane są w następującym zakresie:

 • ścienne płyty z widocznym mocowaniem PWS2 – MW – ST,
 • ścienne płyty z ukrytym mocowaniem PWS2 – MW – PL,
 • dachowe płyty PWD2 – MW,
 • ścienne płyty z widocznym mocowaniem z wewnętrzna okładzina perforowaną PWS2 – MWA – ST.

Ponadto w ofercie są płyty z rdzeniem z wełny o obniżonej gęstości, tzw. EKO. Technicznie jest też możliwa produkcja płyt z ukrytym mocowaniem oraz dachowych z wewnętrzną okładziną perforowaną.

 

Płyty WOOLTECH zostały przebadane w ramach Wstępnych Badań Typu na zgodność z Normą Zharmonizowana wyrobu, tj. EN 14509:2013-12. Wszystkie testy zostały wykonane w jednostkach akredytowanych i notyfikowanych. Dla płyt są wydawane Deklaracje Właściwości Użytkowych i znakowane są znakiem „CE”. Ponadto dla Zakładowej Kontroli produkcji został wydany CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Zakładowej Kontroli Produkcji – dokument nieobowiązkowy. Dzięki temu potencjalny klient może być pewny, że otrzyma wyrób budowlany najwyższej jakości oraz zgodnie z prawem wprowadzony do zastosowania w budownictwie.

 

Płyty warstwowe WOOLTECH, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku w którym są zastosowane, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku) w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia, reakcji na ogień oraz odporności ogniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych produkt WOOLTECH uzyskał bardzo dobre wyniki, dzięki czemu może mieć bardzo szerokie zastosowanie:

 • odporność ogniowa do poziomu EI240 (o↔i) w przypadku płyt ściennych, a dachowych REI120,
 • reakcja na ogień A2-s1,d0,
 • odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego Broof.

Badania akustyczne potwierdziły bardzo dobre właściwości płyt WOOLTECH pod względem izolacyjności akustycznej (Rw = 31 dB) oraz właściwości pochłaniających αw = 0,65 (klasa pochłaniania C). Dzięki tak dobrym rezultatom, płyty WOOLTECH mają wyjątkowo szeroki zakres stosowania.

 

Zalety wynikające z zastosowania płyt WOOLTECH:

 • szybkość i łatwość montażu dzięki optymalnie zaprojektowanej geometrii styków podłużnych,
 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego,
 • dobra izolacyjność termiczna,
 • bardzo dobra izolacyjność akustyczna,
 • możliwość rezygnacji przy budowie z ciężkiego sprzętu,
 • wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na ciężkie środki transportu,
 • możliwość łatwego demontażu i powtórnego montażu w przypadku np. zmiany technologii produkcji prowadzonej w obiekcie z tą obudową,
 • praktyczne uniezależnienie robót montażowych od warunków atmosferycznych,
 • minimalizacja robót wykończeniowych,
 • możliwość odzysku większości elementów i powtórnego ich zastosowania w przypadku wystąpienia demontażu,
 • różnorodność profilowań blach okładzinowych (mikro-trapezowanie oraz mikro-fala),
 • bogata paleta kolorystyczna,
 • montaż w układzie pionowym lub poziomym,
 • możliwość stosowania w kombinacjach z innymi rozwiązaniami elewacji (fot. 2).

WOOLTECH

Fot. 2. Obiekt z różnymi rozwiązaniami elewacyjnymi – WOOLTECH i blachy trapezowe

 

Najważniejszą zaletą płyt WOOLTECH jest to, że kształty styków podłużnych (zamków) są całkowicie kompatybilne ze stykami płyt warstwowych PIRTECH z rdzeniem ze sztywnej pianki typu PIR. Dzięki temu na jednym obiekcie jest możliwe zastosowanie kombinacji dwóch systemów płyt warstwowych – WOOLTECH oraz PIRTECH w sposób płynny i niewidoczny, co daje efekt niezaburzonej struktury obiektu, a z drugiej strony zapewnia spełnienie wszelkich wymagań (termicznych, ogniowych oraz akustycznych) (fot. 3). Ponadto spójność pomiędzy systemami WOOLTECH i PIRTECH pozwala uniknąć stosowania na jednym obiekcie różnych systemów budowlanych. Dzięki temu budowa jest szybsza i tańsza, a wygląda estetycznie.

 

Polecamy:

>>> Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

>>> Wentylacja pokrycia dachowego

>>> Blachodachówka płaska jako pokrycie dachowe na domu jednorodzinnym i obiekcie komercyjnym

>>> Panele na rąbek – tradycyjny styl w nowoczesnym wydaniu

>>> Lekkie ściany osłonowe stylową elewacją nowoczesnych budynków

 

WOOLTECH

Fot. 3. Ściany z płyt WOOLTECH oraz PIRTECH w obiekcie CORA lighting Factory w Bytomiu

 

Przedstawione właściwości techniczne świadczą o tym, że płyty warstwowe systemu WOOLTECH z rdzeniem z wełny mineralnej są wyrobami budowlanymi bardzo dobrej jakości, spełniającymi wysokie wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, zwłaszcza w obiektach, w których należy spełnić szczególnie ostre wymagania odnośnie bezpieczeństwa ogniowego oraz izolacyjności akustycznej. Bogata paleta kolorystyczna, różnorodna gama profilowań blach okładzinowych umożliwia stosowanie płyt WOOLTECH w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Dlatego też firma PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. ma pewność, że płyty warstwowe WOOLTECH, jako w pełni opracowany i przebadany system lekkiej obudowy, zdobędzie popularność na polskim rynku, a niedalekiej przyszłości również na rynkach budowlanych innych krajów europejskich.

 

mgr inż. Piotr O. Korycki

 

 

 

 

 

 

Pruszyński Sp. z o. o.
Tel: +48 22 738 60 00
Fax: +48 22 738 61 01
www.pruszynski.com.pl
e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in