Obwodnica Krosna Odrzańskiego z umową

12.03.2024

Obwodnica Krosna Odrzańskiego o długości 11,3 km wybuduje firma POLAQUA za 305 mln zł. W ramach inwestycji powstanie też nowy most na Odrze.

 

Obwodnica Krosna Odrzańskiego

 

Obwodnica Krosna Odrzańskiego o długości 11,3 km będzie biegła po nowym śladzie, omijając miasto. Jej początek zlokalizowany będzie na DK29 w rejonie Osiecznicy, a koniec na DK32 w rejonie Połupina. Nowa droga będzie omijała Krosno Odrzańskie od strony północnej i wschodniej – to wariant II (spośród trzech poddanych szczegółowej analizie) zatwierdzony decyzją środowiskową jako najkorzystniejszy pod kątem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje most na Odrze.

Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most nie jest w stanie sprostać rosnącym potokom ruchu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Krośnie Odrzańskim.

Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 zostanie wybudowana w systemie „projektuj i buduj” przez firmę POLAQUA. Wartość robót budowlanych wykonawca wycenił na ponad 305 mln zł.

W pierwszej kolejności zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na co ma siedemnaście miesięcy. Kolejne 22 miesiące zajmie budowa drogi, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na grudzień 2027 r.

 

Obwodnica Krosna Odrzańskiego jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pozostałe obwodnice to:

  • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, która jest już na etapie realizacji;
  • Wschowy w ciągu DK12, dla której została już wydana decyzja środowiskowa;
  • Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31, Dobiegniewa w ciągu DK22 oraz Przytocznej w ciągu DK24, które są na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

DK91 Zawada–Siedlec Duży w rozbudowie

DK33 w Międzylesiu w rozbudowie

Obwodnica Szwecji w realizacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in