DK91 Zawada–Siedlec Duży w rozbudowie

06.03.2024

Podpisano umowę na modernizację odcinka DK91 Zawada–Siedlec Duży o długości 5,5 km. Kontrakt z wykonawcą wynosi ponad 119 mln zł.

 

Trasa DK91 Zawada–Siedlec Duży zostanie przebudowana, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Początek odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. Długość modernizowanej drogi to 5,5 km.

W ramach inwestycji konstrukcja drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś i przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Budowa ekranów akustycznych zapewni redukcję hałasu.

Umowa na przebudowę odcinka DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym została podpisana z konsorcjum firm NDI z Warszawy oraz NDI Sopot. Jej wartość to ponad 119 mln zł Inwestycja potrwa 18 miesięcy (bez okresów zimowych).

 

DK91 Zawada–Siedlec Duży

 

Realizacja dawnej „gierkówki” w woj. śląskim

Do 2027 r. ma zostać zmodernizowanych ponad 40 km tej trasy w województwie. Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego fragmentu Nowa Wieś–Zawada, a na kolejnych trzech odcinkach o łącznej długości blisko 15 km prowadzone są prace.

W lipcu 2023 r. podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa–Nowa Wieś o długości ponad 4,6 km (buduje go PORR za ponad 95 mln zł) oraz Siedlec Duży–Koziegłowy o długości ponad 4,4 km (buduje PORR za ponad 81 mln zł). Dla kolejnych dwóch odcinków, tj. Nowa Wieś–Zawada i Markowice–Brudzowice (ponad 5 km; buduje konsorcjum NDI – lider, NDI Sopot i SP Sine Midas Stroy za ponad 69 mln zł), umowy podpisano 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie ponad 360 mln zł.

Dla pozostałych trzech odcinków o długości ok. 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Łączny koszt inwestycji (wraz z przygotowaniem do realizacji) tych ośmiu odcinków drogi wyniesie ponad 900 mln zł.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

DK33 w Międzylesiu w rozbudowie

Obwodnica Szwecji w realizacji

Estakada ES-26 na S19 Babica–Jawornik – najwyższa w Polsce

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in