Obwodnica Chełma – rusza budowa

18.05.2023

Obwodnica Chełma o długości 13,5 km uzyskała decyzję ZRID. Umożliwia to rozpoczęcie prac budowlanych, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

 

Obwodnica Chełma

 

Obwodnica Chełma w ciągu trasy S12 Piaski–Dorohusk będzie liczyć 13,5 km. Będzie to droga dwujezdniowa, z 2 pasami ruchu. Wybudowane zostaną 4 węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, a także 17 obiektów inżynierskich, w tym 2 mosty w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Obwodnica Chełma przebiegać będzie po nowym śladzie i ominie miasto od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem, na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów – Chełm Północ powstanie w miejscowości Horodyszcze. Tutaj powstanie też obwód utrzymania drogi ekspresowej. Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie zostanie wybudowany węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm–Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w Kolonii Antonin.

Obwodnica Chełma otrzymała już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Umowa o wartości 442 mln zł została podpisana z wykonawcą – firmą Strabag w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót zaplanowano na 2025 r.

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, a także inwentaryzacje dróg i budynków. Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to również rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Lubelski.

 

Kalendarium inwestycji:

  • 14 grudnia 2015 r.  – wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji środowiskowej dla wariantu rekomendowanego (wariant II)
  • 31 sierpnia 2018 r.  –  podpisanie umowy na opracowanie szczegółowej koncepcji programowej dla wariantu preferowanego z firmą Katowice, o wartości ok. 3,1 mln zł
  • 16 kwietnia 2021 r.  – wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma – firma Strabag, wartość kontraktu: ok. 442 mln zł
  • 14 czerwca 2021 r.  – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”

 

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

A2 Siedlce–Malinowiec ze ZRID-em

Obwodnica Praszki gotowa

Obwodnica Gąsek w realizacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in