Obrady KR PIIB na zakończenie 2020 r.

28.12.2020

Ponad trzy godziny trwały obrady KR PIIB, w trakcie których omawiano sprawy związane z budżetem, wnioskami przyjętymi na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB, sprawozdaniami z zebrań szkoleniowych organów PIIB i działaniami wydawnictwa PIIB.

 

Obrady KR PIIB

 

Obrady KR PIIB 16 grudnia 2020 r. miały charakter hybrydowy w trybie wideokonferencji. Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zebranych i rozpoczął obrady od krótkiego podsumowania bieżących spraw izby. Dużo uwagi poświęcono projektowi powołania Ośrodka Mediacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponad 12 osób wyraziło swoją opinię w tej sprawie, po czym ustalono dalszy plan działania i kwestie, które wymagają dokładnej weryfikacji. Prof. Zbigniew Kledyński podkreślił, że na tym etapie bardzo ważne jest, by przeszkoleni i powołani w 2020 roku mediatorzy PIIB byli angażowani w wewnętrzne sprawy izby, związane z relacjami między członkami samorządu. Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła schemat sprawozdania Krajowej Rady za 2020 r. i zaznaczyła, że tym razem raportować będzie 10 komisji i 2 zespoły (które zakończyły już swoją działalność).

Kolejnym ważnym i obszernie omawianym punktem obrad KR PIIB była informacja Komisji Wnioskowej nt. postulatów przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB. Piotr Korczak, przewodniczący KW PIIB, wyjaśnił, że w wyniku prac komisji 54 wnioski (z 88 zgłoszonych) zarekomendowane zostały do realizacji. Po długiej dyskusji i głosowaniu nad przyjęciem tabel w zaproponowanej wersji, większością głosów zdecydowano o przeniesieniu dodatkowych 7 wniosków do realizacji.

W dalszej części obrad Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM KR PIIB, przedstawił sprawozdanie z posiedzeń członków komisji w minionym roku oraz udziału w licznych spotkaniach, np. Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB, gdzie omawiano następujące zagadnienia:

  •  generator wniosków elektronicznych w procedurach administracyjnych,
  • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (eCRUB),
  • zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego w wersji elektronicznej.

Członkowie komisji – Łukasz Gorgolewski i Jacek Szumski – jako przedstawiciele PIIB zostali włączeni w prace grupy roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym jej zadaniem jest stworzenie i zatwierdzenie Mapy drogowej BIM jako projektu dokumentu rządowego, który stanowiłby podstawę do ustalenia szczegółowej strategii wdrożenia BIM. W planach na najbliższy rok Komisja ds. BIM KR PIIB ma monitorowanie problemów i utrudnień w realizacji cyfryzacji procesu budowlanego oraz kierowanie do właściwych organów wniosków w tym zakresie, np. propozycji usprawnień, a także przeciwdziałanie upowszechnianiu standardów zmierzających do zdominowania rynku przez pojedynczą firmę, organizację lub ich grupę. Komisja planuje również przygotowanie ogólnopolskiego szkolenia dla członków PIIB, przybliżającego w sposób przystępny metodykę BIM i jej znaczenie w całym cyklu życia obiektu budowlanego. – Ważna jest także popularyzacja metodyki BIM w szkolnictwie wyższym na kierunkach związanych z inżynierią budowlaną: budownictwo, inżynieria środowiska, elektroenergetyka, telekomunikacja – podkreślił Łukasz Gorgolewski.

Podsumowanie działań w ostatnich 12 miesiącach przedstawiła również Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i redaktor naczelna czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”: – Wdrożyliśmy wiele nowych technologii. Serwis www.izbudujemy.pl ruszył w nowej odsłonie, a www.inzynierbudownictwa.pl otrzymał nowy panel CMS. Unowocześniona została platforma do wysyłki newsletterów. „Inżynier budownictwa” pojawił się w aplikacjach mobilnych. Uruchomiony został elektroniczny sklep.

Prezes wydawnictwa przedstawiła również założenia programowe na 2021 r.

– Od stycznia miesięcznik wraca do pełnej objętości wydania, czyli 100 stron. Ten numer ukaże się w nowej szacie graficznej, przy zachowaniu jego merytoryczno-technicznej zawartości – dodała Aneta Grinberg-Iwańska.

Podsumowania ubiegłorocznych zebrań szkoleniowych organów KR PIIB dokonali: Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zaś Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, odpowiedział na pytania dotyczące realizacji budżetu za 11 miesięcy 2020 r. i jego aktualizacji. Podjęto 4 uchwały: w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na 2020 rok, w sprawie przekazania rocznych składek na rzecz członkostwa PIIB w ECEC i ECCE, w sprawie nadania odznak honorowych PIIB 15 osobom oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – do grona członków komisji dołączył Jacek Szer reprezentujący Łódzką OIIB.

 

Joanna Karwat

 

Przeczytaj też: KUDZ PIIB – informacja z posiedzenia

Narada sędziów i rzeczników z wojewódzkimi oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego

Prezydium KR PIIB – podsumowanie obrad

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.