Obniżona izolacyjność akustyczna ścian na skutek błędów wykonawczych

15.03.2023

Jakość wykonania przegród oraz detale wykończeniowe mogą wpłynąć na wypadkowe właściwości dźwiękoizolacyjne. Szczególnie dotyczy to etapu robót budowlanych, podczas którego można popełnić wiele błędów oraz zaniedbań wykonawczych pogarszających izolacyjność akustyczną.

 

Czynników wpływających na właściwości dźwiękoizolacyjne przegród jest bardzo dużo i można by napisać o tym opasłą książkę. Najistotniejsze z nich to dobór materiału, sposób montażu, przenoszenie boczne, prowadzenie i zabezpieczenia instalacji itp. Badania pokazują, że w przypadku takich samych konstrukcji ścian instalowanych w identycznych warunkach różnice w jednoliczbowych wskaźnikach mogą wynosić 2 dB [1]. Przyczyną takich różnic jest właśnie czynnik ludzki. W artykule przedstawiono najczęstsze błędy wykonawcze związane z jakością prac oraz zmianą rozwiązań przez wykonawcę powodującą obniżenie izolacyjności akustycznej ścian murowanych.

 

izolacyjność akustyczna ścian

Fot. Mihail/stock.adobe.com

 

Brak wypełnienia przestrzeni między ścianą a stropem

Jednym z najczęstszych błędów wykonawczych, z którymi można się spotkać przy wykonywaniu ścian, jest niedokładne zabezpieczenie szczelin i otworów. W efekcie takiego niedopatrzenia, z punktu widzenia akustyki, w skrajnym przypadku w przegrodzie powstaje dziura. W praktyce pozostawienie szczelin i otworów najczęściej można spotkać przy łączeniach przegród (ścian i stropów) z innymi przegrodami, przy przejściach instalacyjnych oraz przy stolarce, zwłaszcza przy drzwiach.

Szczególnym przypadkiem pozostawienia szczelin, z którym możemy mieć do czynienia przy wykonywaniu przegród, jest brak odpowiedniego zabezpieczenia na połączeniu ściany pod stropem.

Zdarza się, że występująca w miejscu połączenia szczelina jest jedynie zatynkowana bez całkowitego lub częściowego wypełnienia powstającej tam przestrzeni. Obniżenie izolacyjności od dźwięków powietrznych ściany z nieodpowiednim zabezpieczeniem szczeliny podstropowej może wynosić od 1 do nawet 10 dB w zależności od analizowanego pasma częstotliwości oraz materiału, z jakiego wykonana jest przegroda [2, 3]. Na zakres, w którym występuje obniżenie, decydujące znaczenie mają wymiary szczeliny. Największe obniżenie występuje dla fal o długościach mniejszych niż wymiary szczeliny, czyli w zakresie dużych częstotliwości. Rys. 1 przedstawia porównanie izolacyjności akustycznej ściany z pustaków ceramicznych wykonanej i zabezpieczonej poprawnie (REF) oraz ściany z nieodpowiednio zabezpieczoną szczeliną podstropową o wysokości 3 cm (S1; brak wypełnienia, wykończenie tynkiem).

 

izolacyjność akustyczna ścian

Rys. 1. Porównanie izolacyjności akustycznej ściany wzorcowej (REF) oraz ściany z niepoprawnie zabezpieczoną szczeliną pod stropem o wysokości 3 cm (S1) [4]

 

W pasmach powyżej 1600 Hz występuje obniżenie średnio o około 4 dB względem wartości spodziewanej przy prawidłowym zabezpieczeniu [4]. Analizując jednak wpływ błędu wykonawczego na wartość jednoliczbowego wskaźnika ważonej izolacyjności akustycznej RA,1, w opisanym przypadku różnica wynosi 1 dB. Nie jest to duża wartość, jednak może ona decydować o spełnieniu wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej przegród. Szczególnie w przypadkach gdy projektuje się rozwiązania minimalne.

 

>>> Izolacyjność akustyczna ścian szkieletowych

>>> Ochrona przed hałasem w świetle obowiązujących przepisów i norm

>>> Płyty warstwowe – zakres oceny i poprawa ich własności akustycznych

>>> Wpływ zastosowanych materiałów budowlanych na akustykę domów jednorodzinnych

>>> Szkoła muzyczna nr 1 w Warszawie. Rozwiązania akustyczne, ZDJĘCIA siedziby po remoncie

 

Rozwiązaniem poprawnym jest pełne wypełnienie przestrzeni materiałem trwale elastycznym zapewniającym dobre właściwości dźwiękoizolacyjne. W praktyce zabezpieczenie przy ścianach murowanych wykonuje się za pomocą gęstej wełny mineralnej lub specjalnych pian elastycznych przeznaczonych do uszczelniania. Dopiero takie wypełnienie należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą i pokryć tynkiem. Przy doborze materiału uszczelniającego wskazana jest konsultacja z akustykiem, który zaproponuje odpowiednie rozwiązanie, biorąc pod uwagę konstrukcję przegrody oraz postawione dla niej wymagania. W przypadku ścian szkieletowych zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemów. Podobny problem może wystąpić w miejscu połączenia ściany działowej ze ścianą zewnętrzną. W takim przypadku również należy zwrócić szczególną uwagę na ten fragment i dobrać odpowiednie zabezpieczenie.

 

W dalszej części artykułu:

  • Obniżona izolacyjność akustyczna ścian z powodu braku i niedokładnego wypełnienia pionowych spoin
  • Obniżona izolacyjność akustyczna ścian z powodu braku wypełnienia otworów po ściągach szalunkowych
  • Zmiana rodzaju tynku, obudowa g-k

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 2/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

mgr Rafał Zaremba
akustyk

 

Literatura
1. R.J.M. Craick i J.A. Steel, The Effect of Workmanship on Sound Transmission through Buildings: Part 1 – Airborne Sound, „Applied Acoustics” nr 27/989.
2. P. Fausti, B. Ingelaere, R.S. Smith i C. Steel, Common errors durings construction of new building and effect of workmanship, European Symposium. „Harmonization of European Sound Insulation Descriptors and Classification Standards”, Florence 2010.
3. D.M. Mateus i A.S. Pereira, Influência de pequenos erros de execução em obra no desempenho acústico de edifícios – exemplos típicos, TecniAcustica, Caceres 2011.
4. H. Labres, M.F. De Oliveira, F. Pacheco i J. Patricio, Acoustic performance of brick masonry walls: Construction defects and influence of installations, „Building  Acoustics”, september 2018.

 

Poelcamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in