O zebraniach wyborczych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB

27.09.2021

W zaproszeniu na obrady 1 września br. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, zaznaczył, że posiedzenie odbędzie się w trybie wideokonferencji, jakkolwiek zachęca do udziału bezpośredniego. W związku z tym wielu członków Krajowej Rady PIIB przyjechało do siedziby PIIB w Warszawie.

 

Krajowej Rady PIIB

 

Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Rozpoczęto od przyjęcia wniosku formalnego, by wszystkie głosowania jawne odbywały się imiennie. Wprowadzono również nowy punkt do porządku obrad. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB.

W dalszej części spotkania członkowie Krajowej Rady PIIB zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Tomasza Piotrowskiego, zastępcę sekretarza Krajowej Rady PIIB, który w imieniu zespołu Mazowieckiej OIIB przedstawił informację dotyczącą elektronicznego obiegu dokumentów. Podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w składzie: Roman Karwowski (Śląska OIIB) – przewodniczący, Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) – zastępca przewodniczącego, Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB), Grzegorz Dubik (Podkarpacka OIIB), Janusz Szczepański (Dolnośląska OIIB), Jacek Szer (Łódzka OIIB). Celem zespołu jest przygotowanie SEOD i planu jego wdrożenia w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie szczegółowego zakresu i wymagań SEOD,

2) przygotowanie harmonogramu opracowania i wdrażania SEOD,

3) opracowanie kosztorysu wykonania i wdrożenia SEOD,

4) nadzór i koordynacja wdrażania SEOD. Członkowie Krajowej Rady PIIB podjęli również uchwałę w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa. Tym samym zatwierdzony został projekt listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska w sferze współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa, o co wnioskowała Komisja ds. BIM KR PIIB.

Kolejnym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych. Decyzją Krajowej Rady PIIB wprowadzono w treści uchwały zmianę, dodając w punkcie 2 fragment: „Okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa uprawnione są do dostosowania przepisów ramowego regulaminu, o którym mowa w § 1, do specyfiki danej okręgowej izby w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.” Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zebrani zapoznali się również z preliminarzem obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przedstawionym przez Zygmunta Rawickiego, który przewodniczy zespołowi Krajowej Rady PIIB ds. organizacji tego wydarzenia.    Jednogłośnie zatwierdzono uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie finansowania obchodów XX-lecia PIIB.

Decyzją członków Krajowej Rady PIIB podjęta została także uchwała w sprawie przystąpienia PIIB do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego (o czym pisaliśmy obszerniej tutaj). Obradujący przyjęli także uchwałę w sprawie porozumienia izby z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM.

W trakcie posiedzenia KR PIIB omówione zostały również kwestie dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym oraz realizacji budżetu za 7 miesięcy br.

Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB. Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB nadała Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Stanisławowi Karczmarczykowi. Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB nadała Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Adamowi Podhoreckiemu. Wymienione osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby jako organizacji samorządu zawodowego, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

 

Joanna Karwat

 

Przeczytaj też:

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB

XXXVII sesja egzaminacyjna – podsumowanie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.