75-lecie SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

27.09.2021

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz ze swoim miesięcznikiem „Materiały Budowlane” obchodzą w tym roku 75-lecie istnienia.

 

Za początek organizacyjny stowarzyszenia przyjmuje się 2–4 września 1946 r., kiedy to z inspiracji dwóch centralnych zarządów: Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przemysłu Drzewnego zwołano w Bydgoszczy Walny Zjazd Inżynierów i Techników tych przemysłów, a w wyniku podjętych uchwał powołano do życia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego – protoplastę dzisiejszego SITPMB.

 

75-lecie SITPMB

 

 

Gala jubileuszowa 75-lecia SITPMB i „Materiałów Budowlanych” odbędzie się w zabytkowym Warszawskim Domu Technika 26 listopada br. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele parlamentu, resortów związanych z budownictwem oraz edukacji i nauki, a także wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, samorządów zawodowych i gospodarczych oraz producentów materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, jak również członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych i organów statutowych. W Komitecie Honorowym zasiadają przedstawiciele nauki, przemysłu jak i stowarzyszeń naukowo-technicznych, m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas gali jubileuszowej zaprezentowany zostanie rozwój i dorobek przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki na przestrzeni 75-lecia oraz historia SITPMB i czasopisma „Materiały Budowlane”. Wyróżnieni zostaną m.in. Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem ludzie i firmy zasłużeni dla przemysłu materiałów budowlanych, gospodarki narodowej i polskiej myśli technicznej. Uroczystość będzie też okazją do integracji i promocji całego środowiska inżynierskiego oraz firm branżowych.

W części artystycznej przewidziany jest występ tenora lirycznego, inżyniera ceramika Wiesława Ochmana z zespołem.

Więcej na sitpmb.pl.

 

Czytaj także:

70 lat SITPMB i miesięcznika Materiały Budowlane

Jubileuszowa konferencja 65-lecia SITPMB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in