70 lat SITPMB i miesięcznika Materiały Budowlane

05.01.2017

17 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 70-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczystość zgromadziła ok. 350 osób, w tym przedstawicieli parlamentu, resortu infrastruktury i budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dziekanów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych, kadry naukowo-badawczej uczelni i instytutów, Rady Programowej i Naukowej miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz producentów materiałów budowlanych.

Galę rozpoczęło wystąpienie Jerzego Gumińskiego, prezesa zarządu SITPMB, który przypomniał historię stowarzyszenia, najważniejsze dokonania oraz obecną działalność. Następnie Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna miesięcznika „Materiały Budowlane”, przybliżyła historię czasopisma.

 

Laureaci wyróżnienia Najlepszy Partner miesięcznika „Materiały Budowlane” (fot. SITPMB)

 

Uroczystość była też okazją do uhonorowania odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeniowymi osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych oraz polskiej myśli technicznej. Jednymi z wyróżnień były, przyznane po raz pierwszy, Odznaki honorowe SITPMB z brylantem, które otrzymali m.in. prof. Zbigniew Grabowski, Honorowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB.

Istotnym punktem uroczystości był wykład prof. dr. hab. inż. Wiesława Kurdowskiego na temat rozwoju materiałów i wyrobów budowlanych oraz szkła i ceramiki na przestrzeni 70 lat. Część oficjalną zakończył występ artystyczny inżyniera ceramika dr. h.c. Wiesława Ochmana z zespołem.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in