XXXVII sesja egzaminacyjna – podsumowanie

19.07.2021

XXXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym.

 

XXXVII sesja egzaminacyjna – egzamin pisemny, podobnie jak egzaminy ustne – przeprowadzona została zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz w oparciu o wytyczne przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB, w celu zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

XXXVII sesja egzaminacyjna

Fot. © smolawll – stock.adobe.com

 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 przystąpiły do niego osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

Do egzaminu testowego w XXXVII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3041 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast w egzaminie ustnym wzięły udział 3222 osoby. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 82,8%, natomiast ustnego – 76,72%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa to 79,67%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich.

 

XXXVII sesja egzaminacyjna

 

2472 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1113 osób, a najmniej, bo tylko 22 osoby, w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (382), następnie w Małopolskiej OIIB (272), Śląskiej OIIB (248), Pomorskiej OIIB (188), Lubelskiej OIIB (186) oraz w Wielkopolskiej OIIB (183).

 

XXXVII sesja egzaminacyjna

 

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli uprawnienia budowlane w XXXVII sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek

przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Przeczytaj też:

Praktyka zawodowa w budownictwie – zasady potwierdzania i nadzorowania

Egzamin na uprawnienia w 2021 r. – problemy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.