Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii rozdane

08.06.2022

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 2021 r. zostały przyznane.

 

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

 

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii za rok 2021 wręczył laureatom wiceminister Piotr Uściński 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Do 49. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace naukowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zgłoszono 111 prac.

Konkurs organizowany jest (z przerwami) od kilkudziesięciu lat.

Najlepsze prace wybrało jury, w skład którego weszło 17 ekspertów z branż: architektura i budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Wpłynęło łącznie 111 prac: 26 wniosków w kategorii prace inżynierskie, 35 wniosków w kategorii prace magisterskie, 24 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie, 26 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

 

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

 

Laureaci Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

Kategoria prace inżynierskie:

 • „Projekt elementów konstrukcji budynku wysokościowego z zastosowaniem betonu zbrojnego i fibrobetonu na podstawie norm PN-EN 1992-1-1 I ACI 544.6R-15” – autor: inż. Weronika Gajdecka
 • „Studium techniczne dotyczące zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Długiej 42 w Bydgoszczy” – autor: inż. Kinga Kuna
 • „Detekcja zmian obszarów zurbanizowanych Opola w latach 2000–2020 z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych i GIS” – autor: inż. Aleksandra Stokowska
 • „Koncepcja rozwoju portu zewnętrznego i północnych dzielnic Gdyni” – autor: inż. Aleksandra Grabowska
 • „Zgodnie z Genius Loci? – współczesna interpretacja tradycyjnej zagrody łowickiej” – autor: inż. Marika Domozych
 • „Projekt budynku biurowego przy ul. Kościelnej w Poznaniu” – autor: inż. arch. Michalina Linkowska

 

Kategoria prace magisterskie:

 • „Konstrukcja stalowej, kratowej wieży radiowo-telewizyjnej” – autor: mgr inż. Kacper Wilk
 • „Rola rolnictwa miejskiego w adaptacji miasta do zmian klimatu. Projekt formy śródmiejskiej na Powiślu w Warszawie” – autor mgr inż. arch. Angelika Maria Kokoszka
 • „A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia” – autor: mgr inż. Rafał Purzyński
 • „Podniesienie wartości urbanistycznej i architektonicznej osiedli z wielkiej płyty na przykładzie projektu przekształceń w osiedlu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Lazurowej” – autor: mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska
 • „Zgodnie z Genius Loci? – współczesna interpretacja tradycyjnej zagrody łowickiej” – autor: mgr inż. arch. Jan Jabłoński
 • „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” – autor: mgr inż. arch. Katarzyna Gromek
 • „Wpływ hulajnóg elektrycznych na współczesną mobilność w miastach – studium przypadku miasta Wrocławia” – autor: mgr inż. Katarzyna Krycka
 • „Modelowanie konstrukcji budynku z wykorzystaniem technologii BIM” – autor: mgr Bartłomiej Furtak
 • „Muzeum wapienia w kamieniołomach w Kaliszanach-Kolonii” – autor: mgr inż. arch. Ada Bojarska
 • „Kolbuszowa – koncepcja wykorzystania przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa miasta” – autor: mgr Aleksandra Ledwójcik
 • „Analiza stanu zachowania historycznego budynku w Magdeburgu” – autor: mgr inż. Mikołaj Szendzielorz

 

Kategoria rozprawy doktorskie:

 • „Niezawodność wybranych stalowych konstrukcji prętowych typu diagrid” – autor: dr inż. Bartłomiej Pokusiński
 • „Idea labiryntu w architekturze w XX i XXI wieku” – autor: dr inż. arch. Katarzyna Wysznacka
 • „Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości” – autor: dr inż. Jarosław Strzałkowski
 • „Architektura w środowisku ekstremalnym. Stacje polarne” – autor: dr inż. arch. Andrzej Wojciech Kuryłek
 • „Ocena wielokryterialna jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego” – autor: dr Kamil Rysz
 • „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego” – autor: dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz
 • „Dostosowanie polskich szkół z początku XXI wieku do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne” – autor: dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
 • „Electric cables used in building-dependency od fire properties on constructional and material parameters” – autor: dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak

 

Kategoria krajowe publikacje:

 • „System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego” – autor: dr hab. inż. arch. Agata Twardoch
 • „Enterpreneurship nests in a Polish edge city” – autor: dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG; dr Olga Martyniuk; prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
 • „Urbanistyka XXI wieku” – autor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
 • „Zespół zamkowy w Janowcu. Ocena wartości i plan zarządzania” – autor: prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, dr Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek
 • „Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii” – autor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz
 • „Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909–1914)” – autor: dr inż. arch. Piotr Kalinowski
 • „Przekształcanie przestrzeni dla trwania życia” – autor: prof. dr inż. arch. Marek Budzyński

 

Źródło: MRiT

 

Czytaj także:

Krajowy konkurs dla inżynierów

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” – jubileuszowa edycja konkursu

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in