Na Odrze powstanie stopień wodny Lubiąż

14.08.2019

Ochrona przeciwpowodziowa i powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki. To najważniejsze zadania stopnia wodnego Lubiąż.

 

Stopień wodny Lubiąż powstanie na Odrze w rejonie wsi Gliniany (woj. dolnośląskie). Umowę na zaprojektowanie obiektu podpisał prezes Wód Polskich oraz przedstawiciel firmy DHV Hydroprojekt (wykonawca). Koszty prac wyniosą ponad 13 mln złotych. Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe powinny być zakończone najpóźniej do końca I kwartału 2023 roku.

 

Fot. rzeka Odra (stock.adobe / bnorbert3)

Zakres inwestycji obejmie przede wszystkim budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej oraz poprawę warunków żeglugowych do klasy Va drogi wodnej. W ramach obiektu powstanie między innymi minimum czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

 

Źródło: Wody Polskie

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy. Prowadzi to do przesuszenia terenów przyległych do rzeki.

 

Sprawdź: Stopień wodny Malczyce

 

Stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia wodnego w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności. Dzięki budowli możliwe będzie przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, ochrona przed przesuszaniem przyległych terenów (szczególnie lasów łęgowych), powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia, produkcja energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu oraz przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

 

Koszt budowy szacowany jest na ponad 400 mln złotych. Zakończenie budowy planowane jest na 2027 rok.

 

Wody Polskie
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

Czytaj też: Stopień wodny Włocławek – fakty i mity o zagrożeniu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in