Modern homes

01.12.2020

Posłuchaj: Pobierz:

 

– My guest today is Adam Evans, an architect and head of the design studio, who will talk about modern homes. Adam, it’s nice to have you here. It’s noticeable that, year after year, more people are choosing modern, outstanding home designs as an alternative to traditional brick houses with a sloping roof and a loft.

– Yes! And these are the homes that on the one hand arouse delight and break the mould and on the other, are very functional and energy-efficient.

– So, what does a modern home look like?

– There is no one definition. This is a very broad term and actually everyone has their own idea of a home like this. However, one can observe some recurring elements that are commonly used by today’s investors. An example is glazing. I mean huge picture Windows, rooflights, bifold or sliding doors, corner Windows, but also whole walls of glass. They provide plenty of natural daylight and make the interior look larger and more spacious. They also add charm and allow nature to enter the house, especially if it is surrounded by a beautiful garden or forest.

– What about flat roofs? Although they are currently considered modern, they actually remind me of houses built in the 70s.

– I see your point, but please take into account that modern flat roofs are tight, durable and look very nice indeed. You can use them as additional space – a green roof, terrace or garden. It is also much easier to install solar panels on them. And their simple structure allows you to speed up the construction of the house and reduce construction costs.

– What else distinguishes modern houses?

– I would say, a design that emphasises simplicity and openness. The modern homes are rather of a plain, simple shape, while architects are willing to play with natural materials such as stone, wood, glass and metal.

– What does the interior of a modern home look like?

– It definitely has a functional layout being a combination of open spaces and places to rest. A mezzanine, high ceilings, internal glazing or a glass atrium being a focal point for inner garden are just a few examples of interesting concepts.

– Any other solutions you would like to mention?

– I would add three more aspects. Firstly, modern houses should be intelligent so that you can control heating, ventilation, air conditioning and lighting from anywhere with your phone. Secondly, modern homes should be energy-efficient to reduce heat loss, cut costs and reduce environmental impact. There are countless possibilities here – from increased thermal insulation of walls, partition walls and floors, through the use of solar panels and heat pumps, to mechanical ventilation with heat recovery. Thirdly – modern construction technologies that are an alternative to traditional brick construction. I mean wooden, frame, modular or prefabricated houses.

– Great! This would be a good topic for our next meeting! Thank you for the ideas you shared with us today.

 

Zobacz też:

  1. Heat pumps
  2. Photovoltaic solar panels
  3. Renewable energy sources – an introduction
  4. The coronavirus pandemic and construction sites

 

TŁUMACZENIE

Nowoczesne domy

– Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Adam Evans, architekt i szef pracowni projektowej, który opowie o nowoczesnych domach. Adamie, miło mi Cię gościć. Da się zauważyć, że z roku na rok coraz więcej osób wybiera nowoczesne i wyróżniające się projekty domów, będące alternatywą dla tradycyjnych domów z cegły, ze spadzistym dachem i poddaszem użytkowym.

– Zgadza się. To domy, które z jednej strony zachwycają i przełamują utarte schematy, a z drugiej – są bardzo funkcjonalne i energooszczędne.

– Jak w takim razie wygląda nowoczesny dom?

– Nie sposób podać uniwersalnej definicji. W zasadzie to temat rzeka i tak naprawdę każdy posiada swoje własne wyobrażenie takiego domu. Są jednak pewne powtarzające się elementy, po które chętnie sięgają współcześni inwestorzy. Przykładem są przeszklenia. Mam tu na myśli ogromne okna panoramiczne, okna dachowe, szklane drzwi łamane lub przesuwne, okna narożne, ale i przeszklone całe elewacje. Zapewniają mnóstwo naturalnego światła dziennego oraz sprawiają, że wnętrze wydaje się większe i bardziej przestronne. Dodają też uroku i pozwalają niejako wpuścić naturę do domu, zwłaszcza jeśli otacza go piękny ogród czy las. Innym popularnym elementem nowoczesnego domu jest płaski dach.

– A co z płaskimi dachami? Obecnie uznawane są za nowoczesne, choć mnie przypominają domy budowane w latach 70.

– Rozumiem Twój punkt widzenia. Weź jednak pod uwagę, że nowoczesne płaskie dachy są szczelne, trwałe i wyglądają naprawdę dobrze. Można wykorzystać je jako dodatkową przestrzeń – zielony dach, taras czy ogród. O wiele łatwiej jest też zainstalować na nich panele słoneczne. Z kolei ich prosta konstrukcja pozwala przyspieszyć budowę domu i obniżyć koszty budowy.

– Co jeszcze wyróżnia nowoczesne domy?

– Na pewno wzornictwo, które podkreśla minimalizm i otwartość. Nowoczesne domy mają raczej surową, prostą bryłę, a architekci chętnie sięgają po naturalne materiały, takie jak kamień, drewno, szkło lub metal.

– A jak wygląda wnętrze nowoczesnego domu?

– Na pewno ma funkcjonalny rozkład, będący połączeniem otwartych przestrzeni i miejsc do odpoczynku. Antresola, wysokie sufity, wewnętrzne przeszklenia czy przeszklone atrium, będące centralnym punktem dla ogrodu wewnątrz domu, to tylko kilka przykładów ciekawych pomysłów.

– Jeszcze jakieś rozwiązania, o których chciałbyś wspomnieć?

– Dodałbym jeszcze trzy aspekty. Po pierwsze, nowoczesne domy powinny być inteligentne – tak, aby z dowolnego miejsca, za pomocą telefonu można było sterować ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją czy oświetleniem. Po drugie, nowoczesne domy powinny być energooszczędne, aby zmniejszyć straty ciepła, obniżyć koszty i ograniczyć wpływ na środowisko. Tutaj mamy niezliczone możliwości – począwszy od zwiększonej termoizolacyjności ścian, ścian działowych i podłóg, poprzez zastosowanie paneli słonecznych i pomp ciepła, po mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła. Po trzecie – współczesne technologie budowy, które stanowią alternatywę dla tradycyjnego, murowanego budownictwa, a więc domy drewniane, szkieletowe, modułowe czy prefabrykowane.

– Super! Podsunąłeś dobry temat na naszą następną rozmowę. Dziękuję za inspiracje, którymi podzieliłeś się z nami dzisiaj.

 

Słowniczek/Vocabulary

(architectural) design studio – pracownia projektowa

outstanding – wyróżniający się

sloping roof – dach spadzisty

loft (also finished/usable attic) – poddasze użytkowe

glazing – przeszklenie

picture window – okno panoramiczne

rooflight – okno dachowe (skylight – świetlik)

bifold door – drzwi łamane

sliding door – drzwi przesuwne

corner window – okno narożne

natural daylight – naturalne światło

spacious – przestronny

flat roof – płaski dach

interior – wnętrze

functional layout – funkcjonalny rozkład

open space – otwarta przestrzeń

mezzanine – antresola

heat loss – utrata ciepła

mechanical heat recovery ventilation (MVHR) – mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

frame house – dom szkieletowy

modular house – dom modułowy

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

It’s nice to have you here. – Miło mi Cię gościć.

year after year (also year by year) – z roku na rok, z każdym rokiem

They break the mould. – Przełamują utarte schematy.

What does … look like? – Jak wygląda …?

There is no one definition. – Nie sposób podać uniwersalnej definicji.

This is a very broad term. – To temat rzeka (szerokie pojęcie).

One can observe some recurring elements. – Można zaobserwować pewne powtarzające się elementy.

They are commonly used by. – Są powszechnie stosowane przez.

An example is. – Przykładem jest.

They are considered (modern) – Uznawane są za (nowoczesne)

What about.? – A co z.?

I see your point, but please take into account that. – Rozumiem Twój punkt widzenia. Weź jednak pod uwagę, że.

There are countless possibilities here. – Mamy tu niezliczone możliwości.

This would be a good topic for our next meeting. – To dobry temat na nasze następne spotkanie.

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in