Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów 2022

22.07.2022

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów odbywa się już po raz siódmy. Termin przesyłania zgłoszeń to 31 października 2022 r.

 

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

 

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Jego celem jest wyróżnienie przyszłych liderów branży oraz promocja zawodu inżyniera konsultanta. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi inżynierowie, czyli osoby aktywne zawodowo, które w 2022 r. nie mają ukończonego 40 roku życia. Członkostwo w SIDiR nie jest wymagane.

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów przewidziany jest dla osób, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 5000 zł. Ponadto nagrodzona praca będzie miała zagwarantowany udział w przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2023.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie X edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (listopad 2022 r.).

 

Więcej informacji: sidir.pl/vii-edycja-krajowego-konkursu-dla-mlodych-profesjonalistow-2022/

 

Patronem honorowym konkursu jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronem wspierającym – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, a patronem naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

 

Czytaj także:

Krajowy konkurs dla inżynierów

XXXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Konferencja Sustainable Economy Summit za nami

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in