XXXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

06.07.2022

XXXIX sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja 2022 r. egzaminem pisemnym. Uprawnienia budowlane w tej sesji uzyskały 2643 osoby.

 

XXXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpoczęła się egzaminem pisemnym przeprowadzonym w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

Do egzaminu testowego w XXXIX sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3235 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3440 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 84,85%, natomiast ustnego – 76,83%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,72%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich.

 

XXXIX sesja egzaminacyjna

 

2643 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1182 osoby), a najmniej (33 osoby) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (30 osób).

 

XXXIX sesja egzaminacyjna

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (406), następnie w Śląskiej OIIB (304), Wielkopolskiej OIIB (262), Małopolskiej OIIB (246) oraz Lubelskiej OIIB (194).

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XXXIX sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek

przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Przeczytaj też:

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2022 roku?

Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

Historia uprawnień budowlanych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in