Konferencja Sustainable Economy Summit za nami

22.06.2022

Konferencja Sustainable Economy Summit skupiła się na zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zwieńczeniem była gala rozdania Diamentów Sustainable Economy.

 

konferencja Sustainable Economy Summit

 

VIII konferencja Sustainable Economy Summit odbyła się 30–31 maja 2022 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Podczas wydarzenia zrealizowano sześć paneli dyskusyjnych oraz sześć prezentacji, w ramach których eksperci omówili zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu.

Podczas pierwszego wystąpienia na scenę został zaproszony prof. Witold Orłowski, ekonomista oraz wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, który przestawił prezentację „Czy widać już granicę wzrostu gospodarczego?”. Omówił zagadnienia wzrostu gospodarczego, jego zależności od wzrostu ludności świata.

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i dyrektora wykonawczego United Nations Global Compact Network Poland. Poruszył on zagadnienia związane z wojną w Ukrainie, którą określił mianem „największego kryzysu humanitarnego”, konfliktami na świecie oraz kryzysem żywnościowym, który może być powodem następnych wojen na świecie.

Swoją prezentację pod tytułem „Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej” wygłosił Mateusz Buczkowski, lider Zespołu Konsultantów i dyrektor krajowy produktu SoftwareOne. Przekazał dużo ciekawych informacji na tematy związane z transformacją cyfrową, przedstawił jej cel oraz zagadnienia związane ze wsparciem technologii dla zrównoważonego rozwoju.

Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie gościa specjalnego – dr. Guya Standinga, brytyjskiego profesora (University of London), ekonomisty, specjalisty w zakresie badań nad rozwojem, który wygłosił przemówienie „After the Pandemic and a Barbaric War: Building an Ethical Market Economy”.

Następnie swoją prezentację przedstawił Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Reverse Logistics Group w Polsce. Mówił o efektywnych kosztowo rozwiązaniach wspierających transformację w stronę gospodarki cyrkularnej.

Po drugim panelu dyskusyjnym wystąpił Michał Sapota, prezes HRE Investments. Tematem jego referatu było „Inwestowanie w nieruchomości jako ochrona kapitału”. Bardzo ciekawie poruszył temat inwestycji w ziemię, która – jak stwierdził – „w ciągu paru lat zyska na cenie, a inwestowanie w mieszkania jest sposobem, które najlepiej chroni nasz kapitał”.

 

konferencja Sustainable Economy Summit

 

Konferencja Sustainable Economy Summit – panele dyskusyjne:

Zielone finansowanie

Pierwszy panel dyskusyjny prowadzony był przez Roberta Adamczyka, ESG Advisor Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, i dotyczył on zielonego finansowania. Prelegenci poruszyli wiele interesujących tematów, między innymi zastanawiali się, jak zwiększyć skalę inwestycji przyjaznych środowisku dzięki zielonym produktom finansowym. Rozmawiali również o transformacji sektora bankowego w kierunku zrównoważonych modeli finansowania, a także omówili instrumenty „zielonego” finansowania.

 

Neutralność klimatyczna w biznesie

Moderatorem drugiego panelu była dr hab. Halina Brdulak, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC, członkini Rady UNGC. Prelegenci zastanawiali się, jak zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko na każdym etapie wytwarzania produktu. Zadali sobie również pytanie, jak tworzyć produkt lub usługę, która miałaby jak najmniej negatywny wpływ na to środowisko. Dyskutowali o innowacyjnych technologiach oraz nowoczesnych systemach w gospodarce odpadami i recyclingu.

 

Firma przyjazna i odpowiedzialna społecznie

Moderatorem tej dyskusji był prof. dr hab. Bolesław Rok, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Rozmówcy zastanawiali się między innymi jak CSR, w tym aktywny wolontariat, wpływa na lojalność wobec organizacji. Jaką wagę zyskały fundacje społeczne podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie oraz czego oczekuje się od firm w związku z tymi wydarzeniami. Zadali sobie również pytanie, gdzie jest granica odpowiedzialności oraz zaangażowania społecznego i cywilnego. Poruszyli także tematy różnorodności jako elementu kultury organizacyjnej przyjaznej firmy, a także siły managementu kobiet.

 

konferencja Sustainable Economy Summit

 

Gospodarka obiegu zamkniętego

Dyskutowano, jak minimalizować ilości wytwarzanych odpadów na każdym etapie procesu produkcji oraz jak najbardziej efektywnie je zagospodarować. Rozmawiano również o proekologicznych rozwiązaniach technologicznych racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów. Zastanawiano się, na czym polega racjonalne wykorzystanie surowców i zarządzanie zasobami w świetle GOZ. Moderatorem był prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

 

Zrównoważona energetyka

Poruszono tematykę polityki proekologicznej w polskiej branży energetycznej, zastanawiano się również, które technologie pozwolą na zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych i oszczędność kosztów. Mówiono o roli energetyki jądrowej jako niezbędnej części niskoemisyjnego miksu energetycznego. Moderatorem był Waldemar Szulc, dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

Zrównoważone budownictwo

Paneliści rozmawiali o budownictwie neutralnym klimatycznie, zastanawiali się, jakie nowe rozwiązania technologiczne w budownictwie pomagają redukować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i mieszkańców oraz czy inwestycja w zielone projekty z punktu widzenia dewelopera jest długofalowo bardziej opłacalna. Moderatorem była Ewa Kowalska-Ocneanu, szefowa działu Zrównoważonego Rozwoju Polskiego oddziału WSP.

 

Diamenty Sustainable Economy

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę Diamentów Sustainable Economy. Otworzyło ją wystąpienie dr. Guya Standinga. Punktem kulminacyjnym gali było rozdanie statuetek w 10 kategoriach konkursowych dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.

 

 

Przeczytaj też:

Odpady na budowie geotechnicznej – problemy formalne i ekonomiczne

Zieleń w miastach na nowo

Recykling stali wykorzystywanej w budownictwie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in