Droga Czerwona w Gdyni – ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze

22.06.2022

Droga Czerwona połączy port w Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta w ciągu S6. Trasa poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

 

Gdyńska Trasa Kwiatkowskiego jest przeciążona ciężkim tranzytem przemieszczającym się do i z Portu Gdynia. Droga Czerwona ma rozwiązać ten poważny problem komunikacyjny. Resort infrastruktury ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, czyli opracowanie dokumentacji budowy trzech odcinków nowej trasy, w tym koncepcji programowej, studium komunikacyjnego i badań geologicznych. Wykonawcy mogą składać oferty do 19 lipca 2022 roku.

 

Zakres zadania będzie podzielony na trzy odcinki:

  • pierwszy odcinek od węzła Gdynia Chylonia do węzła Kwiatkowskiego II,
  • drugi odcinek od węzła Kwiatkowskiego II do węzła Ofiar Grudnia 70,
  • trzeci odcinek od węzła Ofiar Grudnia 70 do węzła Terminal Promowy.

Droga Czerwona

Prezentowany przez Centralny Port Komunikacyjny w kwietniu 2022 roku wstępny przebieg Drogi Czerwonej w Gdyni, mat. prasowe CPK

 

O wyborze wykonawcy zadecyduje głównie cena (60% punktacji), ale pod uwagę będzie też brane doświadczenie personelu (40% punktacji). Prace przygotowawcze mają być wykonane w ciągu 18 miesięcy (1,5 roku) od podpisania umowy.

Po ich zatwierdzeniu wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – gdy ta procedura zakończy się pomyślnie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła ogłosić przetarg na prace budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wcześniej szacowano, że budowa Drogi Czerwonej ma kosztować łącznie nawet około 2,7 miliarda złotych.

 

>>> Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – finisz prac

>>> Urząd Morski w Gdyni zostanie rozbudowany

>>> Nowy terminal promowy w Gdyni

 

Droga Czerwona to „linia życia” dla miasta i portu

Według wstępnych założeń nowa Droga Czerwona ma być około 9-kilometrową, dwujezdniową trasą o statusie drogi głównej ruchu przyspieszonego, która będzie połączona z pięcioma węzłami drogowymi. Nowa trasa nie będzie miała ograniczeń nośności i dzięki temu obsłuży ciężki tranzyt kursujący do i z gdyńskiego portu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów – kładki oraz tunele.

 

Estakada Kwiatkowskiego. Fot. stock.adobe/Marcin

 

Przeciążenie Estakady Kwiatkowskiego jest kluczowym problemem infrastrukturalnym miasta, o którego rozwiązanie od lat zabiegają władze samorządowe, a także mieszkańcy i przedstawiciele branży morskiej oraz interesanci Portu Gdynia.

Koszty utrzymania drogi, która pozwala na funkcjonowanie portu do tej pory spadały na samorząd, a wynikające z tego problemy – m.in. regularne awarie dylatacji na trasie Kwiatkowskiego czy korki paraliżujące ruch samochodowy w godzinach szczytu – odczuwali szczególnie gdynianie. Jednocześnie budowa nowego, strategicznego połączenia od początku przekraczała jakiekolwiek możliwości budżetowe Gdyni, stąd regularne apele przedstawicieli miasta do rządu o sfinansowanie Drogi Czerwonej.

Była nazywana nawet „linią życia” jako jedyne rozwiązanie infrastrukturalne, które może pogodzić interesy miasta i silnie zasilającego skarb państwa portu. Zapewnienie odpowiedniego dostępu drogowego do portów morskich, szczególnie tych o strategicznym znaczeniu dla krajowej gospodarki, a do nich należy Port Gdynia, to przecież ustawowy obowiązek państwa.

 

Urząd Miasta Gdyni

Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in