Konstrukcja skomplikowana czy nie

25.06.2012

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Kto jest uprawniony do wydania opinii na temat projektu, czy zaprojektowany obiekt jest obiektem o skomplikowanej konstrukcji, czy też że dany obiekt nie ma skomplikowanej konstrukcji i zawiera powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne?

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Pb), Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm., podmiotem zobowiązanym do wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań konstrukcyjnych jest projektant. Również projektant w ramach opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego dokonuje każdorazowej oceny, czy planowany obiekt posiada prostą konstrukcję czy też jest obiektem o np. skomplikowanym charakterze.W razie ustalenia, że obiekt budowlany nie posiada prostej konstrukcji, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego (art. 20 ust. 2 Pb). Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie podaje definicji obiektów o prostej czy skomplikowanej konstrukcji.W art. 20 ust. 3 Pb wymienione zostały jedynie przykładowe obiekty o prostej konstrukcji, takie jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Kierując się tym wyliczeniem, projektant ocenia, czy obiekt można zaliczyć do grupy obiektów o prostej konstrukcji czy też takiego charakteru nie posiada. 

Niezależnie od stanowiska projektanta wiążącej oceny, czy przedmiotem opracowania projektowego jest obiekt o prostej konstrukcji, dokonuje,w zależności od stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.Brak definicji obiektu o prostej konstrukcji powoduje, że ocena organu w tym zakresie musi opierać się na uznaniu administracyjnym. Natomiast obowiązek dokonywania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej takiej oceny wynika z art. 35 ust. 1 pkt 3 Pb. Zgodnie z tym przepisem przed zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza m.in. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że osobami uprawnionymi do dokonywania ocen zjawisk technicznych występujących w budownictwie w postaci opinii, orzeczeń, ekspertyz itp. są osoby posiadające odpowiednie, do zakresu sporządzanej dokumentacji, uprawnienia budowlane. Również w razie potrzeby uzyskania opinii w kwestiach budowlanych można korzystać z usług rzeczoznawców budowlanych.

Ponadto należy wyjaśnić, że w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu uprawnień budowlanych projektanta, np. w zakresie rodzaju obiektów, do których projektowania jest on uprawniony, należy zwrócić się do właściwej izby samorządu zawodowego o dokonanie interpretacji dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień budowlanych. Obecnie interpretacją uprawnień budowlanych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie zajmują się izby samorządu zawodowego.

 

Niniejsza odpowiedź nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.