Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej

19.05.2022

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej ma na celu promocję innowacyjnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska.

 

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej

 

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej organizowany jest w ramach kontynuacji Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Termin składania wniosków do konkursu upływa 30 maja 2022 r.

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej ma za zadanie wypromowanie innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Do konkursu można zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie oraz inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów. W zgłoszeniu należy wskazać skalę innowacyjności projektu (w skali branży, kraju, regionu lub innowacyjność dająca przewagę konkurencyjną dla nabywcy implementującego rozwiązanie).
Kapituła konkursu to między innymi: PSEW, KAPE, NFOŚiGW, NCBR, BOŚ, Budimex, EDPR.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

  • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej;
  • Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
  • Energetyka, elektrotechnika;
    Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy;
  • Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
  • Mechanika, maszyny i urządzenia;
  • Transport, komunikacja;
  • Usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno-gospodarczym.

 

Termin składania projektów upływa 30 maja 2022 r., przy czym etapy wyglądają następująco:

1. Zgłoszeniodawca wypełnia wniosek elektroniczny na www.polskikongresklimatyczny.pl/konkurs

2. W ciągu 3 dni kapituła konkursu akceptuje bądź odrzuca wniosek.

3. Do osób, które zakwalifikowały się do konkursu, zostanie wysłany formularz papierowy z prośbą o odesłanie do 30 maja wraz z załącznikami.

4. Wyniki będą znane do 15 czerwca 2022 r.

Rozdanie nagród odbędzie się 28 czerwca 2022 r. podczas uroczystej gali w czasie World Urban Forum w Katowicach. Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się logo konkursu przez kolejny rok.

 

 

Czytaj także:

I Polski Kongres Klimatyczny

„Zrównoważone Budownictwo” – debata

Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w budownictwie – zagadnienia wiatrowe

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in