Jubileusz 80-lecia STP w Wielkiej Brytanii

26.11.2021

Uroczystość 80-lecia STP w Wielkiej Brytanii miała się odbyć w 2020 r., ale z uwagi na sytuację epidemiczną została przełożona na 2021 r.

 

Główna uroczystość 80-lecia STP w Wielkiej Brytanii miała miejsce 29 października br. w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Dzień wcześniej odbyły się 2 panele dyskusyjne w trybie online, dzięki czemu paneliści, jak również uczestnicy spotkania mogli wziąć w nich udział, łącząc się z różnych stron świata. Pierwszy panel – Making sense of it all. How to gain insight from data? (Nadać temu wszystkiemu sens. Jak uzyskać rozeznanie na podstawie danych?) poprowadziła dr inż. Agnieszka Knoppik-Jędrzejewska, adiunkt z Politechniki Śląskiej, goszcząc trójkę specjalistów z tej dziedziny: Michalisa Michaela, dyrektora zarządzającego w firmie DMR, zajmującego się wykorzystaniem sztucznej inteligencji do obróbki zbiorów danych oraz rozwiązywania problemów biznesowych, Aleksandrę Przegalińską, prorektor Uniwersytetu Koźmińskiego oraz pracownika naukowego AIER (American Institute for Economic Research) – futurolog, badaczkę sztucznej inteligencji i nowych technologii, oraz Balazsa Haraszti kierującego działem integracji cyfrowej w firmie Skanska. Dyskusja toczyła się wokół wykorzystania danych, ich selekcji i oceny pod względem wartości oraz wiarygodności, recyklingu, ograniczeń prawnych, zastosowania w inżynierii. Temat jest bardzo aktualny i niezwykle obszerny, więc nieco ponad godzina przeznaczona na omawiane zagadnienia pozwoliła jedynie na syntetyczny przegląd problemów i kierunków rozwoju.

 

STP

Organizatorzy i goście uroczystości w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

 

Równie ciekawy wieczorny panel – Engineering over Borders (Inżynieria ponad granicami) przedstawił dokonania polskich inżynierów zdobywających doświadczenie w różnych częściach świata, w odmiennych niż europejskie otoczeniu i kulturze. Moderatorem tej części był Tomasz Dyl, dyrektor zarządzający w GottaBe!, firmie zajmującej się m.in. marketingiem międzykulturowym. Agnieszka Szymczyk, która kilka lat temu otrzymała tytuł młodego inżyniera roku w Dubaju, opowiadała o swoich zawodowych doświadczeniach w zdominowanym przez mężczyzn arabskim świecie. Rafael Delimata, dyrektor Bow Tie Construction, entuzjasta budownictwa energooszczędnego, mówił o swojej drodze jako inżyniera, która wiodła przez Australię. Teresa Borsuk, główny wspólnik w Pollard Thomas Edwards, wspominała pierwsze kroki w zawodzie architekta, kiedy kobiety praktycznie były jeszcze nieobecne w tym zawodzie. Z kolei Marcin Siliński, dyrektor Loop Engineering – firmy przez siebie założonej, działającej i w Polsce, i w Anglii, która wykonuje prace przy prestiżowych obiektach, np. Royal Albert Hall w Londynie, odpowiedział na pytanie uczestników spotkania dotyczące porównania studiów technicznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ponieważ jest on absolwentem polskiej uczelni, ale studiował również w Anglii, mówił o własnych doświadczeniach. Jego zdaniem przewagą studiów w Polsce jest szeroki zakres poznawanych podczas nauki przedmiotów, co pozwala na późniejszy rozwój kariery w różnych kierunkach i łatwiejsze przystosowanie się do zachodzących zmian. Brytyjskie studia cechuje znacznie węższy zakres, ale jednocześnie znakomite przygotowanie absolwenta do wykonywania określonych zadań. Ścieżka kariery jest ściśle określona i nie pozwala na inne wybory. Nie był dyskutowany, chociaż został wspomniany, temat transgranicznej współpracy, którą znacznie ułatwiają doświadczenia z okresu ostatniej pandemii wymuszającej zdalną realizację wielu czynności i spotkań.

 

STP

 

Wieczorne uroczystości w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w drugim dniu obchodów jubileuszu zgromadziły liczne grono gości oraz członków stowarzyszenia. Wśród przybyłych byli między innymi prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, prezes Zjednoczenia Polskiego, dr hab. inż. Beata Nowogońska, dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz prof. dr hab. inż. Jakub Marcinkowski z tej uczelni, dr inż. Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr inż. Andrzej Bielawski reprezentujący Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech. Zebranych przywitał wicekonsul Radosław Gromski, wspominając o kluczowej roli inżynierów w rozwoju współczesnego świata. Następnie wszystkich przybyłych na uroczystość jubileuszu pozdrowiła mgr inż. Anna Kopyto, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Po krótkim wprowadzeniu oddała głos wiceprezesowi – mgr. inż. Piotrowi Ślebodzie, który przedstawił historię stowarzyszenia założonego w Londynie we wrześniu 1940 r. Jego początkowym celem była integracja kadr technicznych i ich włączenie w walkę z Niemcami. Po zakończeniu wojny działania zaczęły koncentrować się na pogłębianiu wiedzy, wspieraniu rozwoju zawodowego oraz osobistego społeczności polskich inżynierów i techników w Wielkiej Brytanii. Był okres, kiedy organizacja liczyła aż 4500 członków. Obecnie jest ich 120, ale dzięki dużej aktywności nadal prowadzone są szerokie działania edukacyjne, integracyjne, analityczne, pomocowe. STP może poszczycić się statusem członka Engineering Council, który w Wielkiej Brytanii pełni funkcję instytucji regulującej wykonywanie zawodu inżyniera. Jeden z ostatnich projektów realizowanych przez stowarzyszenie to prace nad Raportem o Polkach pracujących w STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w Wielkiej Brytanii. Bieżące wnioski z tego raportu, wskazujące nad rosnący wprawdzie, ale jeszcze stosunkowo niski udział kobiet w analizowanych dziedzinach, przedstawiła mgr inż. Mirosława Michniewicz, powierniczka stowarzyszenia.

 

STP

Agata Uro (po lewej) przekazała Annie Kopyto wykonaną we Włoszech ceramikę z logo STP

 

Po wystąpieniach przyszedł czas na wręczenie przez sekretarza stowarzyszenia dr. inż. Mariana Zastawnego dyplomów uznania i odznak, które otrzymały: mgr inż. Mirosława Michniewicz i inż. Alina Antonik – srebrną oraz mgr inż. Małgorzata Kmiecicka – złotą za wieloletnią działalność na rzecz stowarzyszenia, a w szczególności za wkład w organizację comiesięcznych spotkań z cyklu Czwartek 4 You. Goście, którzy przybyli na świętowanie jubileuszu STP, na ręce prezes przekazywali życzenia od swoich organizacji. Adresy i życzenia nadesłało również wiele stowarzyszeń polonijnych i krajowych, których przedstawiciele nie mogli uczestniczyć w uroczystości. Oficjalną część spotkania zamknął występ trzyosobowego zespołu z polską muzyką i pieśniami. Na koniec, przy poczęstunku i lampce wina goście oraz gospodarze mieli czas na osobiste wspomnienia, rozmowy i dyskusje.

Ostatnim akcentem jubileuszu był nieformalny lunch w jednym z wielu wybudowanych ostatnio w Londynie wieżowców – Sky Garden. Nazwa związana jest z podniebnym ogrodem na ostatniej kondygnacji budynku, skąd można, siedząc w popularnej wśród turystów restauracji, podziwiać panoramę Londynu. W rozmowach przewijały się różne tematy – od realizowanych przez naszych rodaków projektów po wspominanie dróg, jakimi trafili do Anglii. Wiele osób należących do STP jest nadal czynnymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a samo stowarzyszenie, obok innych polskich organizacji tego typu, należy do Federacji Polskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT.

 

Andrzej Pawłowski

wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Fot. zbiory STP UK

 

Czytaj także:

27. spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

75-lecie SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

Uwarunkowania dotyczące kreatywnej działalności inżyniera budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in