Jak AARSLEFF wspiera budowę kompleksu Plaza w Kielcach

Artykuł sponsorowany

25.07.2022

Firma Aarsleff działa na rynku polskim przeszło 25 lat. Kojarzona jest głównie z palami prefabrykowanymi, jednak stale podkreślamy, że oferta jest znacznie bogatsza, zgodnie z naszym hasłem AARSLEFF WWW – Aarsleff WIERCI, Aarsleff WZMACNIA, Aarsleff WBIJA. Niniejszy artykuł skupia się na dwóch pierwszych „w”: „wierci” i „wzmacnia”.

 

Zakres naszych prac obejmuje technologie wiercone in situ i wzmacniania podłoża gruntowego, które zostaną zaprezentowane na przykładzie trzyetapowej budowy kompleksu Plaza w Kielcach.

 

Inwestycja Plaza Park w Kielcach obejmowała zabudowę działki przy ul. Zagnańskiej i ul. Jesionowej. W ramach inwestycji zaplanowano budynki komercyjne Plaza Park przy ul. Jesionowej oraz budynki mieszkalne Plaza Towers w głębi działki, w rejonie naturalnego parku Doliny Silnicy. Lokalizacja budynków mieszkalnych gwarantowała bezpośredni dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych, co niestety wiązało się z trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonano szereg badań gruntowych, które potwierdziły występowanie w poziomie posadowienia gruntów o niskiej wytrzymałości, w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, jak również gruntów z dużą zawartością frakcji pyłowej i iłowej. W związku z tym zaproponowano inwestorowi wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowych.

 

Plaza w Kielcach

 

W 2019 r. firma Aarsleff zaprojektowała i wykonała wzmocnienie podłoża dla pierwszego budynku mieszkalnego Plaza Tower 1, stanowiącego najwyższy budynek w regionie. Zaprojektowany obiekt to wieżowiec o wysokości ok. 55 m, 17 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, posadowiony na płycie fundamentowej. Po analizie konstrukcji budynku oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie inwestycji firma Aarsleff podjęła dedecyzję o wykonaniu wzmocnienia podłoża w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych FDC. Technologia przemieszczeniowa FDC/FDP (Full Displacement Column/Pile) jest metodą bezwstrząsową/bezwibracyjną, dzięki czemu można ją stosować w ścisłej zabudowie miejskiej. Kolumny/pale przemieszczeniowe wykonywane są przy pomocy żerdzi zakończonej świdrem w kształcie wrzeciona. W trakcie pogrążania świdra jego końcówka rozpycha grunt na boki, bez wynoszenia urobku, co prowadzi do dogęszczenia ośrodka gruntowego. Po pogrążeniu żerdzi na projektowaną głębokość obracający się świder podnoszony jest ku górze z jednoczesnym podawaniem pod ciśnieniem mieszanki betonowej. Firma Aarsleff wykonuje kolumny FDC/pale FDP o średnicy 260, 320, 380, 410 i 510 mm. Mocną stroną tej technologii jest brak wibracji i drgań oraz fakt, że jest ona bezurobkowa, co pozwala na optymalizację kosztów związanych z wywiezieniem i utylizacją urobku. Dodatkowo technologia przemieszczeniowa polepsza parametry ośrodka gruntowego, zapewniając dobrą współpracę gruntu z kolumną/palem. Proces wykonywania pali FDP i kolumn FDC poznacie Państwo, skanując kod QR widoczny powyżej.

 

 

Fot. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wiercenie kolumn FDC w kompleksie Plaza w Kielcach: 1 – etap I – ok. 570 szt. kolumn FDC, 2 – etap II – ok. 550 szt. kolumn FDC, 3 – etap III – ok. 230 szt. kolumn FDC

 

Po doborze technologii przystąpiono do wyboru lokalizacji oraz długości elementów stanowiących wzmocnienie podłoża. Układ kolumn odpowiednio dopasowano do układu konstrukcyjnego budynku. W wyniku przeprowadzonych obliczeń przyjęto posadowienie obiektu na 570 szt. kolumn FDC o średnicy 410 mm, z betonu klasy C30/37. Wykonano kolumny o długości od 9,5 do 13 m, o łącznej długości ok. 6700 m.b. W związku z bliskim sąsiedztwem istniejących budynków firma Aarsleff wykonała również tymczasowe zabezpieczenie wykopu w formie wierconej ścianki berlińskiej z wykorzystaniem pali CFA. Technologia CFA (Continuous Flight Auger) to pale/kolumny wiercone, formowane w gruncie świdrem ciągłym spiralnym, osadzonym na rurowym rdzeniu stanowiącym przewód iniekcyjny. Firma Aarsleff wykonuje pale/kolumny CFA o średnicy 270, 400, 470, 500 i 600 mm.

 

Plaza w Kielcach

Fot. 2. Wiercenie kolumn FDC i świder FDP/FDC, kompleks Plaza w Kielcach – etap III

 

Dobra współpraca Aarsleff z inwestorem i generalnym wykonawcą obiektu we wszystkich fazach prac oraz rzetelnie wykonane specjalistyczne roboty geotechniczne dla budynku Plaza Tower 1 zaowocowały dalszą współpracą firmy na pozostałych etapach inwestycji.

 

W 2021 r. rozpoczęły się prace związane ze wzmocnieniem podłoża dla wieżowca Plaza Tower 2, posadowionego również na płycie fundamentowej. Nad częścią budynku analogicznie zaprojektowano 17 kondygnacji nadziemnych. Po przeprowadzonej analizie dobrano dla obiektu wzmocnienie podłoża w postaci 550 szt. kolumn FDC o średnicy 410 mm, z betonu klasy C30/37. Ze względu na zbliżone warunki gruntowo-wodne inwestycji Plaza Tower 1 i 2 długości kolumn w drugim etapie prac również wynosiły od 9,5 do 13 m, zaś łączna długość kolumn ok. 6500 m.b.

 

W 2022 r. rozpoczął się kolejny etap budowy. Trzeci realizowany obiekt w ramach Plaza Park to budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Z uwagi na jego mniejszą wysokość oraz mniejsze obciążenia działające na płytę fundamentową zdecydowano o wykonaniu wzmocnienia podłoża w postaci 230 szt. kolumn FDC o średnicy 380 mm, z betonu klasy C30/37. Łączna długość kolumn wyniosła ok. 2900 m.b. Fot. 1 i 2 przedstawiają palownicę wiercącą kolumny FDC dla etapu trzeciego, zaś w tle widać ukończony budynek Plaza Tower 1 oraz wznoszony Plaza Tower 2.

 

W celu weryfikacji poprawności założeń projektowych dla każdego z etapów wykonano próbne obciążenia statyczne. Dodatkowo dla obiektów Plaza Tower 1 i 2 prowadzony jest monitoring osiadań. Przeprowadzone badania oraz analiza osiadań wykazały, że zaprojektowane i wykonane przez firmę Aarsleff kolumny FDC spełniają warunki stanu granicznego nośności (SGN) i użytkowalności (SGU).

 

Prace zrealizowane w kompleksie Plaza w Kielcach dowodzą, że wybierając Aarsleff do projektów wymagających zastosowania technologii wierconej in situ, można liczyć na profesjonalne wykonanie specjalistycznych prac geotechnicznych.

 

 

mgr inż. Monika Konarska
Aarsleff Sp. z o.o.
mgr inż. Anna Koszewska
Aarsleff Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

>>> AARSLEFF Sp. z o.o. – multitechnologie stosowane w polskiej geotechnice od 25 lat!

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in