AARSLEFF Sp. z o.o. – multitechnologie stosowane w polskiej geotechnice od 25 lat!

Artykuł sponsorowany

16.04.2021

Nieprzerwanie przez ćwierćwiecze AARSLEFF w Polsce wbudowuje setki kilometrów pali fundamentowych pod obiekty mostowe, drogowe i kubaturowe, zabezpiecza głębokie wykopy pod budowy nowych obiektów, stabilizuje osuwiska zwiększając bezpieczeństwo w ich otoczeniu, remontuje kilometry sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

 

W niniejszym artykule pragniemy przedstawić Państwu zakres technologii, jakimi dziś się posługujemy, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Od lat specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie fundamentów głębokich w technologii wbijanych pali prefabrykowanych. Dzięki możliwości przenoszenia obciążeń pionowych, poziomych i momentów zginających, pale prefabrykowane są stosowane do wykonywania fundamentów pod wszelkiego typu konstrukcje inżynierskie, praktycznie w każdych warunkach gruntowych. Podstawowymi atutami tej technologii są: krótki czas instalacji pali, bardzo wysoka, udokumentowana jakość prefabrykatów, możliwość prowadzenia prac w bardzo niskich temperaturach, pełna kontrola nośności każdego pala oraz możliwość wbijania pali pod znacznym kątem.

Rekomendujemy wbijane pale prefabrykowane jako korzystny ekonomicznie i bezpieczny rodzaj posadowienia dla hal przemysłowych oraz handlowych, obiektów mostowych, domów mieszkalnych, wież telefonii komórkowej, nabrzeży portowych oraz jako metodę wzmacniania podłoża pod drogi i linie kolejowe.

 

AARSLEFF

Fot. 1. Zabezpieczenia wykopów AARSLEFF Sp. z o.o.

 

Pogrążamy grodzice każdą z technik w warunkach gruntowych spotykanych na terenie całej Polski. Grodzice stalowe są wykorzystywane do wykonywania trwałych i tymczasowych obudów wykopów, konstrukcji oporowych i podpór mostów. Są niezastąpione przy robotach na wodzie i wykonawstwie komór, np. komór startowych urządzeń do mikrotunelingu. Inne ich zastosowania to:

 • konstrukcja nabrzeży portowych;
 • poprawa stateczności skarp i zboczy, w tym osuwisk;
 • konstrukcje przeciwpowodziowe i jazy.

Grodzice w konstrukcjach tymczasowych mogą być odzyskiwane, obniża to znacznie koszty robót. Pozostawiając obudowę w gruncie, można ją wykorzystać jako szalunek tracony lub element konstrukcyjny, np. kondygnacji podziemnej budynku.

Obudowy berlińskie są jednym z naszych sposobów zabezpieczenia tymczasowego głębokich wykopów technologicznych. Obudowa składa się z pala oraz opinki montowanej między palami w trakcie głębienia wykopu. Warunkami efektywnego wykorzystania obudowy berlińskiej do zabezpieczenia wykopu są:

 • poziom wody gruntowej zlokalizowany poniżej dna wykopu,
 • brak w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu obiektów wrażliwych na osiadania.

Po spełnieniu swojej funkcji tymczasowego zabezpieczenia wykopu elementy obudowy berlińskiej można w części odzyskać, a w części są one tracone.

 

AARSLEFF

Fot. 2. inżynieria bezwykopowa AARSLEFF Sp. z o.o.

 

Styczne lub sieczne palisady wiercone są sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem, jakie proponujemy. Palisady te wykonujemy w technologii CFA (świdrem ciągłym 470 mm) lub CFA z rurą osłonową (500 mm). Realizowane są zwykle jako konstrukcje oporowe i zabezpieczenia głębokich wykopów, elementy oporowe i jednocześnie ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokie obiektów budowlanych.

Wykonujemy zarówno stałe, jak i tymczasowe kotwy gruntowe. Kotwy gruntowe tymczasowe służą do przenoszenia znacznych sił rozciągających na nośne warstwy podłoża w ograniczonym czasie (< 2 lata). Kotwa gruntowa tymczasowa składa się z buławy, cięgna z długością wolną i zakotwienia. Kotwy tymczasowe wykorzystywane są zazwyczaj w trakcie budowy obiektów do:

 • podparcia różnego typu tymczasowych ścian oporowych (m.in. ścian z grodzic stalowych, ścian szczelinowych i berlińskich, stanowiących obudowy głębokich wykopów);
 • podparcia technologicznego różnego typu trwałych zabezpieczeń wykopów/elementów konstrukcji (m.in. ścian z grodzic stalowych, ścian szczelinowych);
 • przenoszenia sił wyporu wstępujących na etapie budowy obiektu (np. kotwienie tymczasowe płyty dennej, kotwienie odciągów, stanowisk do próbnych obciążeń pali).

Kotwy gruntowe trwałe służą do długookresowego (> 2 lata) przenoszenia znacznych sił rozciągających na nośne warstwy podłoża. Kotwa gruntowa trwała składa się z buławy, cięgna z długością wolną i zakotwienia. Kotwy trwałe wykorzystywane są przede wszystkim do:

 • podparcia różnego typu trwałych ścian oporowych (m.in. ścian z grodzic stalowych, szczelinowych, palisad i trwałych ścian berlińskich);
 • przenoszenia na grunt dużych sił rozciągających pochodzących od konstrukcji górnej (np. odciągi masztów) lub sił wyporu (np. płyty denne trwale poddane działaniu wyporu);
 • stabilizacji skarp, zboczy i nasypów (w tym do zabezpieczania osuwisk).

 

AARSLEFF

Fot. 3. Fundamenty palowe AARSLEFF Sp. z o.o.

 

Często stosujemy gwoździe gruntowe do wgłębnego zbrojenia gruntu/górotworu. Znajdują one zastosowanie w tymczasowym i trwałym zabezpieczaniu skarp oraz zboczy, zabezpieczaniu osuwisk, formowaniu lub wzmacnianiu konstrukcji oporowych i tunelowaniu. Są elementami kotwiącymi biernymi, nie mają długości swobodnej i nie są poddawane wstępnemu sprężeniu.

In situ, pale i kolumny wykonywane w gruncie to nasza specjalność. Realizujemy pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP) oraz specjalne roboty geotechniczne. Ponadto wykonujemy palisady ciągłe z pali o średnicach 300 mm i 500 mm, które na przemian realizowane są jako żelbetowe i betonowe.

Mikropale tam, gdzie warunki nie sprzyjają. W miejscach, w których wykonanie pali nie jest możliwe ze względu na trudny dostęp wynikający z ukształtowania terenu, ograniczenia skrajni technologicznej pionowej lub poziomej dla pracy palownic/kafarów, ograniczenia w zakresie obciążeń technologicznych w trakcie realizacji robót palowych, wymagane jest znaczne pochylenie pali przekraczające 30-35 stopni. Pale w podobnym zakresie obciążeń pracują na wciskanie i wyciąganie. Gdy wymaga tego dokumentacja projektowa, wykonujemy różnego typu mikropale. Wykorzystując technologię mikropali realizujemy również palisady ażurowe, styczne lub ciągłe.

Wgłębne mieszanie gruntu (DSM). W przypadku konieczności wzmocnienia wierzchniej warstwy słabego podłoża pod fundamenty bezpośrednie obiektów budowlanych, wykonujemy kolumny cementowo-gruntowe w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM – Deep Soil Mixing). Technologię DSM wykorzystuje się również do realizacji tymczasowych obudów wykopów w gruntach słabych. Kolumny cemento-gruntu wymagają wówczas zbrojenia – najczęściej w postaci dwuteownika zagłębionego w odpowiednim rozstawie w palisadę z kolumn DSM.

 

AARSLEFF

Fot. 4. Roboty hydrotechniczne AARSLEFF Sp. z o.o.

 

Za pomocą iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy różnego rodzaju elementy geotechniczne służące do wzmacniania lub/i uszczelniania podłoża gruntowego. Proces iniekcji strumieniowej polega na wywierceniu otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą, a po osiągnięciu projektowanej rzędnej – podnoszeniu obracającej się żerdzi i podawaniu zaczynu pod wysokim ciśnieniem rzędu 30-50 MPa, z wydatkiem 50-450 l/min.

Jesteśmy również liderem branży inżynierii bezwykopowej w Polsce. Dostarczamy na rynek najnowsze rozwiązania z dziedziny renowacji sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz przyłączy kanalizacyjnych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aarsleff.pl, gdzie znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje oraz adresy naszych regionalnych oddziałów w całym kraju.

 

AARSLEFF

AARSLEFF sp. z o.o.

Aleja Wyścigowa 6

02-681 Warszawa

tel. +48 22 648 88 34-5

www.aarsleff.pl

 

Czytaj także: Jet grouting

Żeliwne pale wbijane i pale wciskane

Pale CFA

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in