Budowa odcinka S19 Krosno – Miejsce Piastowe już na wiosnę 2023 r.

Artykuł sponsorowany

25.07.2022

Aldesa złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID, dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Krosno (dawniej: węzeł Iskrzynia) – Miejsce Piastowe. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na wiosnę 2023 roku, po uzyskaniu decyzji wojewody podkarpackiego. Trwa opracowanie dokumentacji wykonawczej. To ważny etap realizacji projektu.

 

S19 Krosno - Miejsce Piastowe

 

Cieszymy się z zakończenia kolejnego kroku milowego umowy na budowę S19 Krosno – Miejsce Piastowe – mówi Javier Lamas Diaz dyrektor zarządzający Aldesa Polska. – Zrealizowaliśmy dla GDDKiA już cztery odcinki Via Carpatia, a dwa kolejne budujemy. Tutaj, na Podkarpaciu, w 2017 roku oddaliśmy do użytku odcinek S19 Sokołów Małopolski – Stobierna. Przed nami kolejne wyzwanie.

 

>>> Modernizacja ronda Rataje w Poznaniu

>>> Linia kolejowa Ełk–Korsze modernizowana przez Aldesę

 

S19 odcinek Krosno – Miejsce Piastowe

Dwupasowa droga ekspresowa połączy Krosno poprzez węzeł Iskrzynia z węzłem w miejscowości Miejsce Piastowe. Odcinek przebiegnie przez dwa powiaty – krośnieński i brzozowski oraz sześć gmin: Haczów, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Iwonicz Zdrój. W okolicach Krosna S19 uzyska łącznik z drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową nr 1973R, a węzeł Miejsce Piastowe z drogą nr 28.

 

Zakres prac obejmuje budowę dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad nią, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą. Droga wyposażona będzie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz urządzenia ochrony środowiska. W miejscowości Widacz S19 przebiegać będzie nad linią kolejową nr 108 Stróże – Zagórz – Krościenko. Kolidujące drogi poprzeczne zostaną przebudowane lub rozbudowane, podobnie urządzenia melioracyjne i cieki wodne. Kontrakt zakłada również budowę zaplecza utrzymania drogi dla GDDKiA w Miejscu Piastowym.

 

Projekt już gotowy

Gotowy projekt, złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie budowlane zakłada budowę dwujezdniowej drogi, z której każda będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra i dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni do 115 kN na oś oraz pasa awaryjnego o szerokości 2,5 metra. Dopuszczalna prędkość będzie wynosiła 110 km/h. Realizacja będzie obejmować również drogi poprzeczne, które zostaną przebudowane łącznie na odcinku ok. 3 km, dodatkowe jezdnie o długości 20 km, 2 kilometry ścieżek rowerowych oraz 4 km chodników. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe – Krosno i Miejsce Piastowe oraz zaplecze utrzymania drogowego (tj. Obwód Drogowy) w Miejscu Piastowym. Obwód Drogowy planowany jako zespół budynków o przeznaczeniu administracyjnym, socjalnym, warsztatowym, garażowym i magazynowym, będzie miał łączną powierzchnię 3,5 tys.m2 i kubaturę ponad 28 tys.m3.

 

Dwa tysiące nawiertów geologicznych

Ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną terenów, przez które przebiegać będzie inwestycja (jej południowa część, to początek Przedgórza Karpackiego o wysokości dochodzącej do 290 metrów n.p.m.), prace projektowe zostały poprzedzone pracami przygotowawczymi, na etapie których Aldesa przeprowadziła szczegółowe rozpoznanie terenu, wykonując łącznie 1262 otwory badawcze oraz 467 sondowań sprawdzających.

 

Odcinek realizowany jest w systemie „projektuj i buduj” – generalny wykonawca, w ramach umowy, zajmuje się realizacją projektu na etapie projektowania, po czym zatwierdzony projekt wykonuje.

 

Milion metrów sześciennych

Jak każda tego typu inwestycja, budowa drogi ekspresowej wymaga wielu dodatkowych realizacji. Oprócz przebudowy lokalnych dróg, obejmują one także pozostałe sieci – elektryczne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i itp. W przypadku inwestycji Krosno – Miejsce Piastowe, przebudowie ulegną dwie linie wysokiego napięcia 110 kV relacji Iskrzynia – Busko i Iwonicz, węzły i skrzyżowania zyskają nowe oświetlenie, a cała droga zostanie objęta krajowym Systemem Zarządzania Ruchem. Prace ziemne szacowane są na 900 000 m3.

 

Via Carpatia

Krosno – Miejsce Piastowe to kolejny odcinek drogi ekspresowej S19 budowanej przez Aldesę. Łącznie cała Via Carpatia będzie miała ponad 700 km długości, w samym województwie podkarpackim ok. 170 km, z czego 82 km oddano już do użytku, 42 km jest w realizacji, a kolejne 42 km w przygotowaniu.

S19 połączy w przyszłości całą wschodnią część kraju – od Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek, aż do południowej granicy. To niezwykle ważna inwestycja infrastrukturalna, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Kontakty handlowe, zwłaszcza na osi północ-południe otrzymają dodatkowe wsparcie rozwoju, podobnie rozwijające się w Mielcu, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie specjalne strefy ekonomiczne. Nowa ekspresówka w tym regionie to impuls dla rozwoju turystyki, poprawa mobilności mieszkańców, zwiększenie dostępności regionu i całego pasa wschodniej Polski.

O potrzebie budowy tego połączenia świadczy chociażby przewidywana prognoza ruchu dla odcinka Krosno – Miejsce Piastowe – ok. 13 tysięcy pojazdów na dobę już w 2030 roku i nawet 21 tysięcy w 2055 roku, czyli niespełna tysiąc pojazdów na godzinę.

 

Więcej bezpieczeństwa i zdrowia

Budowa dróg ekspresowych ma przede wszystkim na celu odciążenie lokalnego ruchu i uwolnienie go od ruchu tranzytowego, szczególnie dwóch dróg krajowych w tym rejonie – DK19 oraz DK28. Przejęcie przez drogi ekspresowe ruchu tranzytowego zwiększa bezpieczeństwo wszystkich podróżnych, a w miejscowościach wzdłuż których przebiega droga krajowa, znacznie zmniejsza uciążliwość ruchu kołowego dla mieszkańców – to mniej spalin, hałasu, mniej tragicznych wypadków. Efekty doskonale widać na dwóch lubelskich odcinkach S19 pomiędzy Lublinem a Kraśnikiem, które realizowała Aldesa – miejscowości położone przy drodze krajowej stały się przejezdne, natężenie ruchu wielokrotnie zmalało, a ich mieszkańcy cieszą się ciszą, spokojem, a przede wszystkim oddychają świeższym powietrzem.

 

12 przejść dla zwierząt

Inwestycja zakłada szereg działań mających na celu ochronę środowiska. Oprócz budowy 12 przejść i przepustów naziemnych i podziemnych dla zwierząt, zachowane zostaną cieki Iwoniczanki i Przecznicy – rzek leżących na przecięciu inwestycji, a wzdłuż ich biegu stworzone zostaną naziemne przejścia dla zwierząt. Wzdłuż całej drogi wykonanie zostanie ogrodzenie zabezpieczające przed przedostawaniem się zwierząt. Powstanie specjalny zbiornik zastępczy dla płazów, urządzenia oczyszczające, 16 zbiorników retencyjnych, nasadzenia zieleni izolacyjnej, ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne, wreszcie chroniące przed hałasem ekrany pochłaniające. Projekt drogi na tym odcinku omija las położony w okolicy trasy.

 

Parva Cracovia – stolica polskiej nafty

Krosno położone jest w Kotlinie Krośnieńskiej, która stanowi jedną z krain Dołów Jasielsko-Sanockich, na wysokości od 263 do 275 m n.p.m. To przedgórze Beskidu Niskiego. Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych, dzisiaj komunikacyjnych – drogi Nowy Sącz – Sanok, zwanej trasą podkarpacką oraz połączenia Rzeszowa z Duklą. W szesnastym wieku nazywane „parva Cracovia”, czyli „Małym Krakowem”, dzięki silnej pozycji handlowej i rzemieślniczej, w dziewiętnastym wieku miasto stało się, dzięki działalności Ignacego Łukasiewicza stolicą polskiej nafty. To w tej okolicy powstały pierwsze kopalnie i rafinerie ropy naftowej oraz kopalnie gazu ziemnego. Niedaleko Krosna powstała pierwsza z nich, wybudowano gazociąg, a miasto było oświetlane naftowymi latarniami.

 

Aldesa Construcciones Polska podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 pomiędzy Krosnem (d.Iskrzynią) a Miejscem Piastowym 13 września 2021 roku. Wartość umowy to ponad 365 mln PLN, a finansowanie inwestycji zabezpiecza w dużej części Unia Europejska. Odcinek zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale 2025 roku.

 

Aldesa, obecna w Polsce od 15 lat,  jest obecnie generalnym wykonawcą czterech odcinków dróg ekspresowych w Polsce oraz systemu zarządzania ruchem na S6 i S7 na zlecenie GDDKiA. Spółka jest jedną z wiodących firm budowlanych i generalnym wykonawcą projektów w sektorze przemysłowym, energetycznym, budownictwie kubaturowym, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz w obszarach Inteligentnych Systemów Zarządzania (ITS) i sieci szerokopasmowych.

 

 

 

 

 

 

>>> S19 Niedrzwica Duża–Kraśnik oddana do ruchu

>>> S19 Zdziary–Rudnik udostępniona kierowcom

>>> S19 Rzeszów Południe–Babica w budowie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in